Bilden av Sverige som ett land där man låter tusentals dö i covid-19 och äldre inte tas om hand försämrar svenska företags möjligheter då man har med utländska partners att göra.

– Om Sverige används som ett politiskt slagträ i andra länder finns risk att bilden av Sverige blir onyanserad och det är vi inte betjänta av, säger Andreas Hatzigeorgiou, vd för Stockholms Handelskammare, till Sveriges Radio.

LÄS ÄVEN: Näringslivet oroas över Sverigebilden – kriminaliteten hotar svensk export

Enligt Hatzigeorgiou är bilden av Sverige just nu så pass dålig att man ser negativa effekter på affärer med andra länder. Bland annat möts man av en allmän misstro mot Sverige där äldres välfärd inte tycks vara viktigt.

– När jag pratar med utländska bedömare så talar man om Sverige med en viss misstänksamhet, säger Andreas Hatzigeorgiou.

Efterlyser krafttag

Situationen kan på sikt även försämra Sveriges förmåga att dra till sig talanger. I dagsläget är det dock besöksnäringen som drabbas hårt.

LÄS ÄVEN: Svenska ministrar i hemligt tal till utländska ambassadörer ska rädda Sverigebilden

För att bekämpa den negativa bilden, och se till så att den inte blir permanent, krävs enligt Hatzigeorgiou ”krafttag” i en kombinerad insats av politiken, diplomatin och näringslivet.