Den kristne irakiske invandraren Salwan Momika har nu fått tillstånd att genomföra en islamfientlig manifestation utanför moskén på Södermalm i Stockholm.

Stockholmspolisen beviljade demonstrationstilltsåndet under tisdagen och demonstrationen äger rum under onsdagseftermiddagen. Den retar upp starka känslor bland muslimer i såväl Sverige som internationellt. I ett Facebookinlägg kallas Momika bland annat för ”gris”.

LÄS OCKSÅ: Domstol: Fel av polisen neka koranbränningar

Salwan Momika ansökte om att bränna koranen redan i februari i år, men fick avslag med hänvisning till rikets säkerhet. Säkerhetspolisen påpekade att muslimer tenderar att bli mycket våldsamma när de provoceras.

– Från polisens beslut förstår jag det som att islamisk lag står över svensk lag, sade Momika till Samnytt i samband med avslaget.

Polisens avslag underkändes senare av både förvaltningsrätten och kammarrätten. Och nu har Momika, till slut, fått tillstånd att genomföra sin demonstration.

Polisen påpekar emellertid i tillståndet att det nu råder eldningsförbud, och att det av den anledningen inte är tillåtet att elda koraner. Momika tände eld på ett exemplar av koranen ändå. Han smetade även in den i bacon, och rev dessutom sönder den muslimska urkunden.

LÄS ÄVEN: Kristen irakier nekas bränna koranen i Stockholm – ”Islamisk lag står över svensk lag”