Inför EU-valet som står för dörren har Dagens Nyheter publicerat en osignerad ledare i vilken redaktionen kritiserar svenska partier som kampanjar för att stoppa invandringen. Den vänsterliberala tidningen framför att vi i själva verket ”akut” behöver mer invandring.

Det var på tisdagen som DN publicerade en ledare i vilken redaktionen framför att det studande EU-valet står mellan stoppad invandring eller fortsatt massinvandring och att det sistnämnda är lösningen för Europa.

Faksimil

DN argumenterar för att EU:s befolkning krymper. Ledarredaktionen skriver:

EU har en samlad befolkning i arbetsför ålder på omkring 333 miljoner människor. Till 2070 beräknas den ha krympt till 292 miljoner. Barnafödandet i unionen ligger på 1,46 barn per kvinna, alltså en bra bit under den siffra på 2,1 som upprätthåller en befolknings storlek över tid. Vi har också en gemensam medellivslängd på över 80 år, och en åldrande befolkning.

LÄS ÄVEN: DN om subventionerade låtsasjobb: ”Rekordlåg arbetslöshet bland invandrare”

Mot den bakgrunden är det därför förvånade för DN att Moderaterna tvärvänt från att förespråka öppna gränser till att kampanja för att ”EU behöver en nollvision för ekonomisk migration”.

”Det finns knappt någonting som EU behöver mer än fler människor som kommer hit och jobbar”, skriver DN.

LÄS ÄVEN: Ylva Johansson: ”Utan invandringen skulle vi svälta”

Att stänga gränserna och nöja sig med att ta hand om migranterna som EU hittills har tagit emot är uteslutet för DN.

LÄS ÄVEN: Sandviken fem år efter fejkade vinstrapporten – går tiotals miljoner back på invandringen

De kräver mer och föreslår att EU skapar ”lagliga vägar” för fler invandrare ska lyckas ta sig till EU.

”Ändå måste vi se hur frågorna hänger ihop. Många av dem som söker bättre liv i Europa – och som när de väl är här jobbar och bidrar till ekonomin – skulle förstås hellre komma hit med reglerade arbetstillstånd än riskera sitt och sina barns liv i skrangliga båtar på Medelhavet. Den som vill ha en reglerad invandring och ordning vid gränserna måste också skapa lagliga vägar att komma hit”.

LÄS ÄVEN: Studie: Invandringen en katastrofal förlustaffär – kostar tusentals miljarder

Enligt DN räcker inte den nuvarande invandringstakten till EU ”på långa vägar”. Den vänsterliberala tidningen vill se att fler politiker förstår allvaret med om att unionen ”akut behöver fler invandrare”.

LÄS ÄVEN: Chockstudien: Invandringen kostar 11 000 miljarder kronor