Diskrimineringsombudsmannen, DO, väljer att stämma leksaksbutiken Lekia/Babya i Linköping efter att man låtit en butikskontrollant bevaka en romsk familj lite extra för att säkerställa att inget stals från butikshyllorna. Enligt familjen och DO kan det röra sig om etnisk diskriminering.

En butikskontrollant på Lekia i Linköping valde att fästa lite extra uppmärksamhet på en romsk familj som kom in i butiken. Detta ogillades av pappen i familjen som konfronterade personalen.

Ordväxling uppstod mellan den kvinnliga butikskontrollanten och personer i affekt i den romska familjen. Bland annat fick kontrollanten svordomar slungade mot sig.

Mannen menade att familjen kände sig förföljd av personalen. Samtidigt filmade pappan i familjen på ett närgånget sätt butikspersonalen med sin mobilkamera.

En man i den romska familjen tyckte att kontrollanten inte hade rätt att följa efter dem när de rörde sig i butiken. Kontrollanten ansåg å sin sida att butikspersonalen har rätt att röra sig som de vill i sin butik.

Kontrollanten förklarade också att alternativet, om familjen var missnöjda med detta, var att låta väktare överta bevakningen i stället. Ordväxlingen avslutades med att den romske mannen i uppretat tonläge svor mot butikskontrollanten.

Händelsen anmäldes till Diskrimineringsombudsmannen som tar parti för familjen och menar att butikspersonalens agerande kan ha utgjort etnisk diskriminering. Myndigheten bistår nu därför familjen i att stämma innehavarna för leksaksbutiken Lekia/Babya i Linköping vid tingsrätten.

Butiksansvarig, Johan Wennerberg, har tidigare beklagade händelsen och samtidigt bemött anklagelserna från familjen om att butiken skulle ha misstänkliggjort familjen för att vara butikstjuvar. Enligt honom saknar anklagelserna grund.

Wennerberg menar i stället att det var hans anställda som fick utstå en rad anklagelser från den romska familjen, bland annat om att personalen skulle vara rasister.

Händelsen uppges ha inträffat redan i juni 2016. Det är oklart varför saken tas upp till prövning först nu.

Näringsidkare har ofta stora problem med butiksstölder. Det finns också en uppfattning – korrekt eller felaktig – bland många butiksinnehavare att vissa grupper är överrepresenterade när det gäller den här typen av brott.