Ett livlöst spädbarn kom in till sjukhuset i Kristianstad i september 2016. Flickan dog dagen efter av en hjärnblödning, 34 dagar gammal. Föräldrarna friades i tingsrätten men pappan dömdes i hovrätten – till fyra års fängelse.

I tingsrätten stod båda föräldrarna åtalade för synnerligen grov misshandel och grovt vållande till annans död på grund av det som kallas garantansvar, alltså det ansvar en förälder har att skydda sitt barn, ingripa när det far illa och söka akut vård vid behov. Båda friades eftersom tingsrätten ansåg att det ej var bevisat att skadorna uppstod på grund av våld.

Domen överklagades och i hovrätten frias modern då de inte anser att utredningen visar att mamman förstod att flickan var utsatt för misshandel. Enligt moderns vittnesmål trodde hon att blåmärkena berodde på sjukdom snarare än på misshandel men domstolen anser att det är motbevisat att sjukdom kan ha varit orsaken.

I domen framgår det även att modern varit orolig, fotograferat skadorna och lagt ut dem på internet för att få hjälp med var det var. Hon har även upprepade gånger kontaktat sjukvårdspersonal och uttryck sin oro över skadorna.

Hovrätten ansåg att ett sådant agerande vore osannolikt om modern själv orsakat skadorna.

Fadern menar å sin sida att skadorna uppstått genom olyckor och exemplifierade med att han tappat en fjärrkontroll på barnets kind eller att han fångade henne i luften när hon föll ur soffan. Domstolen avfärdade de påståendena med att de förklaringarna inte kunde orsakat skadorna, att han ändrat sin berättelse flera gångar och dessutom varit motvillig till att söka vård för spädbarnet.

Då hovrätten avfärdat sjukdom som orsak till skadorna anser de att bevisningen är så stark att fadern ska dömas för synnerligen grov misshandel till fyra års fängelse.

Straffskalan för synnerligen grov misshandel är dock minst fem år men eftersom straffskalan vid tidpunkten för brottet var fyra år döms det straffet ut, alltså det lägsta möjliga.

Målnumret är Skåne HR B 2212-17.