Personal på sjukhuset i Karlstad kopplade av misstag ihop en patients urinvägskatater med syrgasslangen. Det ledde till att den kvinnliga patienten dog. Nu anmäls händelsen till Läkemedelsverket.

Händelsen inträffade i maj 2017, rapporterar SVT. Patienten led av grav KOL och hade syrgas i hemmet men lades in på Centralsjukhuset i Karlstad.

Efter några veckor hittades patienten medvetslös, uppsvullen och med blödningar från ena örat. Kvinnan avled på grund av luft som tagit sig in i blodomloppet. En internutredning och polisutredning har gjorts i fallet.

Nu anmäler verksamhetschefen för medicinkliniken på Centralsjukhuset i Karlstad händelsen till Läkemedelsverket. Han kommenterar till SVT att det är ”uppenbart olämpligt” att en sådan felkoppling ens kan ske då syrgasslangen passar till urinkateterslangen.

Enligt honom finns rutiner för hur syrgasslangen ska användas för att det inte ska bli några misstag men det finns alltid en risk, menar han.

Enligt verksamhetschefen är det handhavandefel och att slangen använts för fel ändamål som är den troliga orsaken till händelsen som ledde till dödsfallet.