I en dom slår Högsta förvaltningsrätten fast att kvinnan ska beviljas bostadsbidrag baserat på att hon skulle vara ensamstående men att makens inkomst samtidigt ska beaktas vid beräkningen av bidragets storlek.

I domen står att personer som är gifta med varandra anses bo tillsammans och ska således ansöka om bostadsbidrag gemensamt. Storleken på bidraget beräknas sedan utifrån båda parternas inkomster medan bidraget för den som är ensamstående beräknas utifrån dennes egna inkomster.

I det aktuella fallet har kvinnan, som har tio barn med mannen och är folkbokförd på en annan adress, ansökt som ensamstående. Mannen är i stället folkbokförd med en av sina andra fruar där han redan får bostadsbidrag.

Överklagan

Försäkringskassan beviljade initialt kvinnan bidrag men beslutet överklagades och i förvaltningsrätten nekades hon i stället som ensamstående då man ansåg att paret är att ”betrakta som två personer som lever i ett äktenskap och ska därmed anses bo tillsammans”. Kammarrätten gick sedan på förvaltningsrättens linje.

Betraktas som ensamstående

Högsta förvaltningsrätten konstaterar att reglerna om bostadsbidrag utgår från att den som ansöker antingen är ensamstående eller make/sambo och att man inte kan vara make/sambo med mer än en person. Då mannen inte samtidigt kan anses vara make till kvinnan i fallet och få bostadsbidrag för en andra bostad, anser man att hon ska betraktas som ensamstående.

Då mannen bidrar till hushållets inkomster anser man dock att detta ska beaktas vid beräkningen av bostadsbidraget.