warsame permission

Foto: Polisen/Kristianstads kommun/Claes Sandén

Inrikes

Dömd för mord samt 189 varningar i fängelset – fick ändå permission

Publicerad 10:14
Annons

Ahmed Warsame dömdes till fängelse på livstid för sin inblandning i krogdådet i Biskopsgården, Göteborg. Dådet skedde den 15 mars 2015 när två män iförda dödskallemasker och beväpnade med automatvapen, började skjuta mot gäster på restaurangen Vår Krog & Bar. Nu visar det sig att Warsame får permission – trots 189 varningar i fängelset.

Efter nästan åtta år i förvar kommer han Warsame beviljas tillfällig frihet. Kriminalvården har nämligen godkänt hans begäran om permission.

”Tid, plats och innehåll enligt anstaltens bestämmande”, skriver de i beslutet.

Utflykten kommer att ske under noggrann övervakning och i sällskap av personal i uniform. Enligt regelverket för kriminalvård kan individer som avtjänar längre straff ges möjlighet till en kortare frihet för att ”minska skadeverkningarna av frihetsberövandet”.

Det existerar vissa restriktioner: tillstånd ges högst en gång var nionde månad och får inte överskrida fyra timmar, inklusive transport. Innan beslut tas görs en riskanalys där det bedöms om det finns en risk att den intagne ”kommer att begå brott, undandra sig straffets fullgörande eller på annat sätt missköta sig”.

”Omfattande misskötsamhet”

I det aktuella fallet anser kriminalvården att ”det har inte framkommit några omständigheter som pekar på att en särskild permission skulle vara förenad med extraordinära säkerhetskrav. Warsame har heller inte varit föremål för andra utevistelser som kan anses uppväga behovet”.

Men i december noterades det att ”Warsames verkställighet har kantats av omfattande misskötsamhet”. Han hade han ackumulerat 267 rapporter om sig. Dessa händelser inkluderade till exempel opassande beteende gentemot personal och även aggressiva handlingar som ledde till larm. Ahmed Warsame har också nekat till att ge urinprov och struntat i att fullfölja sin sysselsättning. Till dags dato har 189 varningar utfärdats mot honom. Då hade anstalten ansett att genomförandet av en permission skulle kräva ”extraordinära säkerhetsinsatser”.

Varför denna bedömning nu ändrats framgår inte.

Skärpta regler utreds

Den SD-stödda regeringen vill dock se skärpta regler rörande permissioner. I juni tillsattes en utredning som bland annat ska ”föreslå ändringar i reglerna om permission i syfte att inskränka rätten till och skärpa villkoren för permission och annan tillfällig vistelse utanför anstalt”. I motiveringen skriver de:

I syfte att förstärka samhällsskyddet och ge brottsofferperspektivet ett ökat genomslag finns det enligt regeringen skäl att se över rätten till och villkoren för permission ytterligare. Bland annat bör det övervägas om det finns skäl att inskränka rätten till permission för t.ex. brottsaktiva personer inom kriminella nätverk. Möjligheterna till obevakade permissioner bör också ses över med inriktning att de ska inskränkas.

Redan år 2014 la den före detta SD-riksdagsledamoten Kent Ekeroth förslag om att skärpa reglerna för permission. Han skrev då:

Vi kunde i medierna läsa att den dömda mördaren Anders Eklund beviljats permissioner flera gånger kort tid efter att han blev satt i fängelse.

I ett annat fall knivmördades 22 kille. Tio månader efter det mordet släpptes mördaren ut på obevakade permissioner. Offrets släktingar beskrev det som ”ett hån”.

Reglerna för permissioner måste ses över och göras mycket strängare, speciellt för brott av sådan grad att de resulterar i straff som förläggs i en klass 1 eller 2-anstalt. Oövervakade permissioner bör i princip utgå. Permissioner ska antingen ske övervakat eller genom användning av elektronisk fotboja.

Uppdraget för de nya reglerna för permission redovisas dock senast först nästa sommar, den 1 juli 2024, varför en lagändring först väntas gå igenom år 2025.

Redaktionen
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
782Polismästarens uppmaning till svenskarna: Bilda medborgargarden
Annons