cementa-klubba

Foto: Holger.Ellgaard, CC BY-SA 3.0 / Brian Turner, CC BY 2.0

Inrikes

Domen: Cementa får fortsätta bryta kalk

Publicerad 12/13/2022
Annons

På tisdagen meddelade mark- och miljödomstolen att Cementa får fortsätta bryta sten i ytterligare fyra år. Tidigare har Socialdemokraterna och Miljöpartiet försökt stoppa verksamheten.

Verksamheten i Slite på Gotland har varit igång sedan mitten av 1960-talet och bedrivs i dag med stöd av ett tillstånd utfärdat av regeringen i november 2021 och gäller till och med utgången av 2022.

LÄS ÄVEN: Rapport om konsekvenserna av Cementas stopp mörkades av näringsdepartementet

Vissa har invänt mot att Cementas utredning till stöd för ansökan inte tar hänsyn till påverkan som täktverksamheten hittills har haft. Mark- och miljödomstolen har dock ansett att miljökonsekvenserna ska bedömas utifrån den påverkan som verksamheten har under tillståndstiden om fyra år och att prövningsunderlaget möjliggör en sådan bedömning. Det har enligt domstolen därmed inte funnits skäl att avvisa Cementas ansökan.

Domstolen har bedömt att de närliggande Natura 2000-områdena inte kommer att skadas av täktverksamheten och därmed beviljat så kallat Natura 2000-tillstånd. Vidare anser domstolen att kalkstensbrytningen i Slite behövs för att tillgodose ett allmänintresse av större vikt.

”Brygg-tillstånd”

Domstolen har också funnit att täktverksamheten inte kommer att påverka möjligheten till fortsatt driftsäker allmän vattenförsörjning.

Cementa kallar tillståndet för ett ”brygg-tillstånd” då bolaget avser att under tillståndstiden ansöka om ett längre och mer omfattande tillstånd som räcker i 20-30 år.

LÄS ÄVEN: Miljöpartist bakom Cementas stoppade verksamhet

– Cementa har redovisat ett tillräckligt underlag för den prövning som mark- och miljödomstolen ska göra, och det underlaget visar att fortsatt grundvattenbortledning under fyra års tid inte kommer att skada livsmiljöerna i Natura 2000-områdena och inte heller äventyra dricksvattenförsörjningen, säger rättens ordförande rådmannen Karin Röckert.

S och MP

Samnytt har tidigare rapporterat utförligt om turerna kring Cementa och hur Socialdemokraterna och Miljöpartiet låg bakom de återkommande kriserna.

LÄS ÄVEN: Socialdemokraterna och Miljöpartiet bakom cementkrisen

Regeringen Löfven och dåvarande miljöminister Åsa Romson (MP) tog 2018 ett beslut om att etablera nya och utöka Natura 2000-områdena närmast Cementa i Slite.

Efter att tillståndet överklagades av bland annat staten via Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Gotlands län meddelade mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt 2021 att den avslog Cementas begäran att få fortsätta bryta kalksten och därmed måste verksamheten läggas ned.

LÄS ÄVEN: Regeringen backar – Cementa får fortsätta bryta kalk

Så blev det dock inte efter att regeringen sedermera backade i kölvattnet av massiv kritik.

Andreas Nilsson
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
596Samnytt under hård attack med nya stämningar – varför alla Sverigevänner bör stötta
Annons