Kabul Afghanistan

Afghanistans huvudstad Kabul. Faksimil Youtube.

Inrikes

Domstol: Alla afghaner som finner Jesus bör få asyl

Publicerad 7/19/2020
Annons

En person från Afghanistan ville ha asyl i Sverige för att han haft en utomäktenskaplig relation i Afghanistan. I andra hand ville han ha asyl för att han är hazar och i tredje hand för att han funnit Jesus i Sverige. Med uppbackning av Vällingby internationella församling beviljades han asyl på grund av konvertering. Två av nämndemännen, en från M och en från SD, ville utvisa mannen. Domstolen skriver att kristna i Afghanistan har ett ”generellt skyddsbehov”.

En man från Afghanistan har sökt asyl i Sverige. Migrationsverket beslutade om utvisning varefter mannen överklagade till migrationsdomstol. Av domen, där mannen kallas ”A”, framgår att han sökt asyl därför att han haft en utomäktenskaplig relation i Afghanistan och för att han är hazar. Dessa skäl behandlas dock inte i domen – mannen har nämligen under sin tid i Sverige funnit Jesus.

Kristna afghaner har ”generellt skyddsbehov”

LÄS ÄVEN: Avståndstagande från religion gav iransk man flyktingstatus

Domstolen skriver att alla afghaner som blivit kristna bör få asyl i Sverige. Ur domen:

”Utifrån vad som är känt om situationen för kristna konvertiter i Afghanistan görs bedömningen att det föreligger ett generellt skyddsbehov för denna grupp. Frågan i målet är därmed i första hand om A har gjort sannolikt att han har en genuin kristen tro och om det kan antas att han kommer att leva som konvertit vid ett återvändande till Afghanistan.”

Samtidigt påpekar domstolen att risken för lurendrejeri, enligt ett dokument från UNHCR, är extra stor när utlänningar säger sig ha blivit kristna efter att de flyttat till Sverige.

Som bevis för att styrka sin kristendom har A lämnat in intyg från både pastor och församlingsmedlemmar i ”Vällingby internationella församling”. Pastor i den aktuella församlingen är Sally Sandberg som tycks ha invandrat till Sverige från Korea. I presentationstexter på nätet står att det är en ”församling i Västerort i Stockholm, med en stark internationell prägel”.

Domstolen har också genomfört ett muntligt förhör med A för att försöka bedöma hur kristen han egentligen är. Om detta förhör står i domen bland annat att A:

”uppgett att han ärvt islam från sina föräldrar och att han under tiden i Afghanistan tvingats följa olika påbud. När A lärde sig tänka självständigt insåg han dock att föräldrarna och samhället har haft fel. Han har berättat hur han kom i kontakt med kristendomen efter ankomsten till Sverige genom vänner samt hur han genom denna kontakt blev räddad och att han fann styrka genom den kristna guden. A gav därtill återkommande under den muntliga förhandlingen starkt uttryck för att han ser det som sin plikt att sprida det kristna budskapet till andra.”

Som slutlig motivation till att bevilja A uppehållstillstånd och flyktingstatus skriver domstolen att:

”Mot bakgrund av att A har varit aktiv och engagerad inom kyrkan under flera års tid, samt då hans berättelse om sin tro på gud bedöms vara trovärdig anser domstolen att A har gjort sannolikt att hans konversion har sin grund i en genuin och personlig kristen övertygelse. Det finns således skäl att anta att han, vid ett återvändande till Afghanistan, kommer att vilja leva som kristen och fortsätta utöva sin kristna tro.”

Domen från förvaltningsrätten i Stockholm har målnummer UM 842-20 och går att ladda ner här. De som stod bakom beslutet var rådmannen Nils Västerberg och nämndemannen Markus Josefsson (S).

Nämndemännen Göran Hällström (M) och Magnus Kristiansson (SD) var skiljaktiga och ville utvisa A. I sin gemensamma skiljaktiga mening skriver de att de inte anser att A är trovärdig när han påstår att han blivit kristen.

Populärt att finna Jesus just nu

Utifrån Samhällsnytts beställningar från migrationsdomstolarna framstår det som att det är många asylsökare från Iran och Afghanistan just nu som får asyl för att de påstår sig ha funnit Jesus. Vi har valt att inte göra enskilda artiklar om vart och en av dessa ärenden.

Exempel på domar från de senaste månaderna där asylsökande får stanna i Sverige för att de sagt sig ha funnit Jesus är UM 838-20, UM 744-20 ,UM 655-20 och UM 841-20 från förvaltningsrätten i Stockholm som berör iranier.

Andra exempel är UM 1833-19, UM 1991-19 och UM 1891-19 från förvaltningsrätten i Luleå där de asylsökande som funnit Jesus är är afghaner och iranier. Några av dessa domar kan laddas ner nedan:

Dom UM 1833-19 från förvaltningsrätten i Luleå.
Dom UM 1891-19 från förvaltningsrätten i Luleå.
Dom UM 655-20 från förvaltningsrätten i Stockholm.

authorimage

Tomas Svantesson
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
1054Ökad russofobi i spåren av Ukrainakriget – ortodoxa kristna nekas handla
Annons