Mark- och miljödomstolen godkänner en stämning av svenska staten som Greta Thunberg och ytterligare runt 300 klimat- och vänsteraktivister står bakom. Det meddelar Nacka tingsrätt, där domstolen är belägen.

Aktivisterna vände sig i höstas till domstol för att få igenom sina politiska krav efter höstens riksdagsval då Socialdemokraterna förlorade regeringsmakten. Ursprungligen stod 636 aktivister bakom grupptalan, varav knappt hälften i rätt tid anmält att de vill omfattas av talan i målet.

Nu har svenska staten, som representeras av justitiekansler Mari Heidenborg, tre månader på sig att ge sitt svar på deras krav.

Kravet: Minska allt

De 300 aktivisterna vill att domstolen tvingar regeringen fatta politiska beslut för att mildra effekterna av vad som påstås vara en pågående klimatkris.

Men det är inte enbart fossila bränslen som kol, råoljebaserade bränslen och naturgas aktivisterna vill åt. De kräver att ”växthusgasutsläpp från alla antropogena källor minskar”, något de menar är ett villkor för att minska den ”sammanlagda klimatpåverkan”. Det gäller även biobränslen, som t.ex ved eller biodrivmedel.

”Dessa utsläppskällor kan exempelvis vara förbränning av fossila bränslen, förbränning av biobränslen, industriprocesser, skogsbruk, jordbruk eller havsbruk. Växthusgaskoncentrationen i atmosfären ökar med alla utsläpp av växthusgaser: det spelar ingen roll vilken källa växthusgasutsläppen kommer från”, påstås det i den stämningsansökan som lämnats in.

Krävde sex miljoner

De drygt 600 aktivister som ursprungligen stod bakom stämningen av staten krävde 10 000 kronor per person i skadestånd för sin ”känsla av frustration, maktlöshet och vanmakt”, om domstolen valt att inte pröva deras mål. Sammanlagt hade det blivit över sex miljoner kronor.

Aktivisterna vidhåller att de har rätt till skadestånd, om inte staten går med på deras krav. Hur mycket pengar de begär kommer i så fall redogöras för ”vid ett senare skede”.

LÄS MER: Greta kräver sex miljoner av staten