Hösten 2019 togs ett initiativ från Sverigedemokraternas oppositionsråd Helmuth Petersén om att alla som som söker jobb inom Trelleborgs kommun måste vilja skaka hand. Annars blir det inget jobb. Men nu river Förvaltningsrätten upp beslutet.

SD Trelleborg lade redan i år 2018 fram ett liknande förslag som då röstades ned. Då gällde det dock bara män som inte vill skaka hand med kvinnor, nu gäller förslaget båda könen. Då hade kommunen också ett annat styre, i dag styrs Trelleborg av M och KD med stöd av SD.

– Det har varit några exempel i landet på senare år, när någon fått ett rejält skadestånd då denne inte fick ett jobb på grund av vägran att skaka hand. Det ansågs vara diskriminering. Vansinnigt. Det är väl en självklarhet att man anpassar sig efter hur man hälsar i det nya landet man bor i, sa oppositionsråd Helmuth Petersén (SD) då.

Men beslutet överklagades av bland annat Emil Samnegård (MP) och nu går domstolen på kritikernas linje och beslutade att regeln inte är laglig eftersom den strider mot religionsfriheten. Kommunen får alltså inte längre stoppa handskakningsvägrare.

Så här löd Förvaltningsrättens dom:

En sådan vägran som har direkt eller nära koppling till en religiös trosuppfattning skyddas av religionsfriheten genom att utgöra en otillåten inskränkning av den rätt att utöva sin religion som var och en är tillförsäkrad enligt regeringsformen och Europakonventionen och som utgör diskriminering enligt rubricerade lagar. 

Det sagda innebär att det överklagade beslutet strider mot lag och följaktligen ska upphävas.

Helmuth Petersen (SD) som ursprungligen la förslaget, säger att de inte ger upp.

– Men sista ordet är inte sagt. Vi kommer att gå vidare. Vi överklagar, antingen från kommunen, eller från SD. Min roll som politiker är dels att testa systemet, dels att lyssna på väljarna.

Vaccin men inte handskakning

I ett annat fall nyligen, till synes i skarp kontrast till beslutet ovan, accepterade Förvaltningsrätten i Dalarna krav på vaccination för att medarbetare i Region Dalarna – alltså att de anställda måste vara vaccinerade. Så här löd deras resonemang:

Förvaltningsrätten anser inte att kravet på att någon ska uppvisa ett vaccinationsbevis kan jämställas med att någon, av det allmänna, påtvingas ett kroppsligt ingrepp. Detta oaktat att en vägran att uppvisa vaccinationsbevis kan få arbetsrättsliga konsekvenser i form av omplacering eller förflyttning.

Rättssystemet i Sverige säger med andra ord att en kommun inte kan kräva handskakning, en del av landets kulturella sedvänja, men det är ok att kräva ett medicinskt ingrepp i form av en vaccination.

LÄS ÄVEN: SD-krav på handskakning för anställning i kommun väntas gå igenom: ”Självklart ta seden dit man kommer”