En ”ensamkommande” ung kvinna från Eritrea, som efter att ha fått uppehållstillstånd i Sverige hittat sin förlorade familj och vill bjuda in dem till Sverige för återförening och uppehållstillstånd som anhöriga, nekades socialbidrag av kommunen för att betala familjemedlemmarnas ansökningsavgifter. Det var fel meddelar förvaltningsrätt och kammarrätt efter att den unga kvinnan fått hjälp att överklaga beslutet och ger kommunen bakläxa.

LÄS ÄVEN: ’Ensamkommande’ beviljas socialbidrag för att möjliggöra familjeåterförening

”Det är nödvändigt för att flickan ska uppnå en skälig levnadsnivå att hon återförenas med sin mamma och sina syskon” motiverade först förvaltningsrätten och sedan även kammarrätten beslutet att riva upp socialnämndens avslag och bevilja den unga kvinnan det sökta bidraget på 3000 kronor för att familjen ska kunna söka uppehållstillstånd i Sverige.

LÄS ÄVEN: Krav från aktivistgrupp i Kalmar: ”Ge ensamkommande gymnasieelever socialbidrag”

Socialnämnden ansåg att det är den unga kvinnans föräldrar som har det ekonomiska ansvaret för att betala ansökningsavgiften. Barn har inte försörjningsansvar för sina föräldrar eller syskon. Det blev därför avslag på bidragsansökan.

Förvaltningsrätten och kammarrätten resonerar dock utifrån andra premisser – de gällande vad som är nödvändigt för att flickan ska uppnå en skälig levnadsnivå i Sverige. Trots att hon enligt den åldersuppgift som registrerats hos Migrationsverket inom kort är myndig, anser domstolen att familjeåterförening på de svenska skattebetalarnas bekostnad är ett krav hon har rätt att ställa för att skälig levnadsnivå skall anses vara uppnådd.

LÄS ÄVEN: Vänsterpartiet vill ge illegala invandrare full rätt till socialbidrag och sjukvård

Som en del i detta krävs att ansökningsavgift till Migrationsverket för uppehållstillstånd betalas in. Rättsinstanserna anser det utrett att ingen av den unga kvinnans föräldrar har den betalningsförmågan och därför ska dottern anses ha rätt att söka bidrag för kostnaden.

Av motiveringen kan härledas att varje kostnad relaterad till att ”ensamkommande” ska kunna återförenas med anhöriga i Sverige och därmed uppnå skälig levnadsnivå är socialbidragsberättigande, inklusive flygresa från hemlandet.

LÄS ÄVEN: Ensamkommande fick inga pengar från socialen – slog sönder socialsekreterarens hem

Ytterligare ett ärende med samma innebörd och utfall avgjordes samma dag i kammarrätten. För ett drygt år sedan avgjordes ett annat liknande ärende där en ”ensamkommande” etiopier fick rätt till socialbidrag till samma kostnad och med motsvarande motivering. Domarna tillsammans med den generella motiveringen indikerar de facto rättspraxis för ”ensamkommandes” rätt till socialbidrag för att ta sina anhöriga till Sverige.