Moské

Foto: Jacobs/Creative Bees.

Inrikes

Dubbla budskap från M och KD om kontroversiellt moskébygge

Publicerad 10/17/2017
Annons

➤ Ett planerat moskébygge i stadsdelen Rud i Karlstad har rört upp känslor i kommunen. En grupp asylinvandrade migranter vill bygga men många Karlstadsbor är kritiska. Moderaterna och Kristdemokraterna i Karlstad har, tillsammans med Sverigedemokraterna, profilerat sig som motståndare till bygget men säger nu, i motsats till SD, nej till att låta medborgarna avgöra frågan i en kommunal folkomröstning.

Kravet på folkomröstning har drivits av SD eftersom man uppfattar att det beslut om att ge klartecken till moskébygget som tagits av kommunledningen inte har stöd hos kommuninvånarna. Man har också fått ihop det erforderliga antalet namnunderskrifter för att frågan ska tas upp i fullmäktige. Men M och KD säger alltså nej och tänker inte stödja folkomröstningsförslaget.

De två partierna har enats om ett förhållningssätt där man anser att det kommunpolitikerna beslutat skall inte väljarna kunna ändra på. Beslutet bör ”ligga fast”, säger man. Det är samma linje som de övriga partier i kommunen som stödjer moskébygget har deklarerat.

Skadebegränsande debattartikel
I en debattartikel i NWT undertecknad av kommunens ledande Moderater gör man ett försök att till invånarna argumentera för sin dubbla hållning i frågan, där man å ena sidan deklarerat att man inte vill ha någon moské i Rud därför att marken borde användas för att bygga bostäder och skola men å andra sidan inte aktivt vill medverka till att frågan prövas.

I artikeln sägs att en folkomröstning skulle vara ”att ingjuta falska förhoppningar” i Karlstadsborna eftersom folkomröstningar endast är rådgivande. En folkomröstning skulle därför vara slöseri med skattebetalarnas pengar, menar man. Ett annat argument som framförs mot att anordna en folkomröstning är att det skulle ”öka polariseringen” i Karlstad.

Underkänner folkomröstningsinstrumentet
Argumenten får kritik eftersom Moderaterna indirekt förkastar inte bara den aktuella folkomröstningen, utan folkomröstningsinstrumentet som helhet. Folkomröstningar är alltid rådgivande och kostar alltid pengar att genomföra. Det är därför det krävs ett visst antal namnunderskrifter som visar att det finns en vilja bland invånarna att folkomrösta. Och polarisering uppstår alltid i folkomröstningar mellan de som röstar ja och de som röstar nej.

Oro för radikalisering och terrorism
Många i Karlstad är oroliga över att ytterligare en moské i staden ska innebära en ökad radikalisering i ”det muslimska civilsamhället” med risk för bl.a. fler jihadresenärer och terrorism. Ledande moderater i Karlstad adresserar denna folkliga oro i ett pressmeddelande där man, i stället för att medverka till att stoppa moskébygget, vill ta fram ”ett åtgärdspaket” mot den våldsbejakande extremism och det hedersrelaterade våld och förtryck som moskébygget befaras kunna föra med sig.

I ett uttalande säger Moderaterna och Kristdemokraterna i Karlstad att detta är ”ett bättre sätt att arbeta med den oro invånarna känner” än att försöka stoppa det moskébygge i Rud som man sagt sig inte vilja ha. M och KD kommer därför att göra gemensam sak med de partier som vill ha den nya moskén och rösta nej till att en folkomröstning hålls i frågan. Endast SD stödjer att Karlstadsborna ska få avgöra frågan.

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
1059Ökad russofobi i spåren av Ukrainakriget – ortodoxa kristna nekas handla
Annons