Hur länge ska svenska myndigheter försöka utvisa en invandrare som gång på gång får avslag och vägrar åka hem, och när bör de ge upp och dela ut uppehållstillstånd? Det är en fråga som ställts på sin spets den gångna veckan efter en artikel i Dagens Nyheter.

Artikeln handlar om Mehvan Mohammad, hans sambo Jihan Mustafa och deras två gemensamma barn. Mehvan kom till Sverige från den irakiska delen av Kurdistan redan sommaren 2001 och sökte asyl. Hans asylansökan avslogs emellertid i april 2002 – ett beslut som slogs fast av dåvarande Utlänningsnämnden i maj 2004.

Stannade kvar illegalt

Men Mehvan valde att stanna kvar i Sverige illegalt. Många år senare, i mars 2011, ansökte han på nytt och lyckades få tillfälligt arbetstillstånd i Sverige. Samma dag beviljades Jihan Mustafa uppehållstillstånd på grund av anknytning till Mehvan. Paret har därefter fått två barn tillsammans, 2012 och 2014, vilka båda är födda i Sverige.

Mehvan fick emellertid inte sitt arbetstillstånd förlängt, och bådas uppehållstillstånd drogs därför in i november 2013. Beslutet att dra in uppehållstillstånden slogs slutligen fast av Migrationsöverdomstolen i september 2014. Därefter stannade familjen, trots det, kvar i Sverige tills utvisningsbeslutet preskriberats efter fyra år. De har enligt Migrationsverket inte medverkat till att försöka få utvisningen verkställd.

Eftersom Mehvan endast haft uppehållstillstånd under två av de drygt tjugo år som gått sedan han kom till Sverige, anser domstolen att han vistats illegalt i landet resten av tiden.

Migrationsverket: ”Motstridiga uppgifter”

I mars 2019 lämnade den kurdiska familjen in en ny asylansökan, som avskrevs efter att Migrationsverket inte lyckats komma i kontakt med dem. Därefter lämnades ytterligare en asylansökan in.

Familjen har bland annat uppgett att Mehvan numera är ateist och att han riskerar att dödas i sitt hemland. Trots det har han rest till Irak där han, enligt Migrationsverket, ”agerade som muslim” och besökte en moské. Migrationsverket ifrågasätter därför Mehvans ateism, och menar att han lämnat ”motstridiga uppgifter”.

Familjens asylansökan avslogs därför av Migrationsverket i oktober förra året. Och för tre veckor sedan slogs utvisningsbeslutet fast av Migrationsdomstolen i Stockholm.

Centerpartister vill stoppa utvisning

Men domstolen var oenig. Två nämndemän från Centerpartiet, Lars Bergh och Margareta Cantell, anser nämligen att familjen ska få stanna i Sverige.

”Vi anser att det föreligger särskilt ömmande omständigheter i målet”, skriver de i sin skiljaktiga mening. Inte minst vill centerpartisterna att familjen ska få stanna i Sverige med tanke på barnen. ”Eftersom en utvisning av familjen strider mot Barnkonventionen ska de beviljas uppehållstillstånd med stöd i 5 kap. 6 § utlänningslagen”, menar de.

Den liberale nämndemannen Roland Gustavsson tycker istället, liksom rådmannen Per Eskilsson, att familjen ska återvända till sitt hemland.

Nu hoppas familjen att Migrationsöverdomstolen ska ta sig an fallet, och att de ska få stanna i Sverige.

Väcker reaktioner

Fallet med det kurdiska paret som inte beviljas uppehållstillstånd i Sverige, trots att de fått två barn och bott i Sverige i så många år efter att ha ignorerat tidigare utvisningbeslut och domar, väcker reaktioner i sociala medier. Många anser att familjen nu borde få stanna.

Bland dem som engagerat sig i fallet syns Kristdemokraternas riksdagsledamot Magnus Jacobsson, den borgerliga debattören Sakine Madon och polismannen Peppe Larsson.