Den kritiserade förtida nedstängningen av funktionella kärnkraftverk och den ”gröna växlingen” till ”förnybar” vindkraft skapar stora problem med elförsörjningen. Trots sommar och värmebölja räcker den el som Sverige kan producera inte till. Lösningen har blivit att dra igång gamla miljöförstörande fossileldade kraftverk.

Det är kraftbolaget Juniper som i sociala medier berättar att man nu startar upp ett av sina avstängda oljeeldade kraftverk i Karlshamn för att möta den uppkomna krisen i elproduktionen. Vindkraften har, som många befarat, visat sig vara en opålitlig ersättare för andra kraftslag och eftersom det nu inte blåser i landet produceras ingen el från vindkraftverken.

LÄS ÄVEN: Risk för problem med elförsörjningen mörkas av Svenska kraftnät

Samhällsnytt rapporterade nyligen hur Svenska kraftnät försökt mörka risken för elbrist redan under sommaren och nu visar det sig att kritikerna får rätt. Miljöaspekterna som framhållits som argument för utbyggnad av vindkraften kommer också på skam när fossileldade kärnkraftverk måste startas upp därför att vindkraftverken inte kan leverera.

På lite längre sikt förefaller det nu som att den förhastade och hårt kritiserade nedstängningen av kärnkraftverken 1 och 2 i Ringhals nyligen nu åtminstone delvis måste rullas tillbaka. Reaktor 1 kommer enligt en kommuniké från ägaren Vattenfall att dras igång i sommar.

Tanken var att verket skulle vara avstängt i ett halvår för att sedan skrotas för gott vid årsskiftet när kritiken lagt sig. Efter att den kris i elförsörjningen som kritikerna förutspått nu blivit verklighet kan politikerna och Vattenfall tvingas ompröva nedläggningen.

LÄS ÄVEN: Hemligstämplad rapport: Ringhals kan drivas vidare med små investeringar

Än så länge står planen att avveckla Ringhals 1 för gott dock fast. Det har gått politisk prestige i beslutet, något som uppenbarade sig redan när beslutet verkställdes med fem år gamla elpriser och lönsamhetskalkyler som underlag som inte stämmer idag.

Ekonomiska uppgifter som varit besvärande för regeringen och motsäger de officiella förlegade kalkylerna har hemligstämplats, något som Samhällsnytt tidigare rapporterat om.

Hur Sverige i skenet av kris i elförsörjningen redan under sommaren ska klara situationen i vinter när behovet av uppvärmning av byggnader ökar kraftbehovet markant är i skrivande stund oklart.