En sifo-undersökning som TV4 beställt visar att en majoritet, 53 procent, av svenskarna inte vill hamna på ett äldreboende. Det låga förtroendet för äldrevården kopplas samman med den massdöd i covid-19 som dragit fram över landets äldreboenden.

Svenskarnas inställning har stöd hos coronakommissionens som riktats skarp kritik av hur äldreomsorgen skött sitt uppdrag att skydda de gamla under pandemin.

Samtidigt är detta resultatet av decennier av politiskt vanstyre där regeringar av skiftande politisk färg valt att lägga skattepengarna på andra högkostnadsområden som migration. Det pressades socialminister Lena Hallengren (S) att erkänna i en utfrågning i SVT Agenda nyligen.

En tre timmar lång öppen utfrågning av socialministern och andra ansvariga hölls på tisdagen också i riksdagen med anledning av de omfattande brister som uppdagats i äldreomsorgen i spåren av coronapandemin och det raserade förtroende hos allmänheten för denna del av välfärden som dessa resulterat i.

Inför den skarpa kritik som under denna utfrågning riktades mot regeringen intog Hallengren dock en mer defensiv hållning där hon kallade delar av kritiken för ”djupt oärlig”. Enligt TV4 som fanns på plats urartade utfrågningen i pajkastning och utmynnade inte i några konstruktiva svar på hur misslyckandet i äldreomsorgen kunnat tillåtas uppstå och hur det som gått sönder ska repareras.