LEDARE Igår kom SCB med helårssiffror för 2021 års befolkningsstatistik. Den visar återigen på stora demografiska förändringar och bevisar, om nu någon misstrodde det, massinvandringens konsekvenser. En som borde läsa den statistiken och sluta ljuga på presskonferenser är den ständigt misslyckande ministern Morgan Johansson.

Vi kan börja med att konstatera att nästan 90 000 medborgarskap delades ut år 2021. Det är med andra ord 90 000 nya personer som tillåts rösta i riksdagsvalet och därmed påverka Sveriges utveckling framåt – om det ska vara mer socialism, mer invandring, högre skatter med mera. Året innan delades 80 175 medborgarskap ut.

År 2021 gavs en tredjedel av alla medborgarskap ut till folk från Syrien. Under åren 2015–2021 har hela 100 761 syriska medborgare beviljats svenskt medborgarskap. Andra grupper där de nyblivna svenska medborgarna ökade jämfört med året innan var medborgare i Somalia, Afghanistan och Eritrea. 

För en ”flykting”, såsom många klassas, är kravet att de endast behöver vara i landet i fyra år för att kunna få medborgarskap. Inga språktester, krav på arbete, assimilering. Endast fyra år geografiskt i landet räcker. Det är närmast som att dela ut medborgarskap med flingpaketen.

För att sätta dessa siffror i perspektiv så kan vi titta på riksdagsvalet 2018. Så här fördelades rösterna mellan de två nya blocken:

M+SD+KD+L: 3 185 349

S+C+V+MP: 3 192 239

Skillnaden var med andra ord endast 6 890 röster mellan dessa block.

Från januari 2018 till augusti samma år, alltså månaden innan riksdagsvalet, gavs 40 608 medborgarskap ut. 29 578 av dessa kom från, i fallande ordning, Syrien, Somalia, statslös, Irak, Afghanistan. Skulle vänstersidan ha vunnit valet om vi inte gett rösträtt åt dessa otaliga invandrare från MEA åren innan valet?

Demografisk bomb

Om vi tittar på opinionsundersökningar inför valet 2022 ser det också jämnt ut. Hade det varit jämnt även om vi inte delat ut 80-90 tusen medborgarskap varje år? Är det rimligt att folk, som ofta inte ens kan svenska och definitivt inte anammat svensk kultur, som varit i landet i ynka fyra år, ska få avgöra landets och därmed miljontals svenskars framtid?

Såklart inte. Det är närmast ett brott mot det svenska folket.

Från SCB:

Den 31 december 2021 hade 2 752 572 personer, eller 26 procent av den folkbokförda befolkningen, utländsk bakgrund.

Till personer med utländsk bakgrund räknas de som antingen är födda utomlands eller är födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar.

Majoriteten av de med utländsk bakgrund är utrikes födda, 2 090 503 personer. Övriga 662 069 personer är födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar.

I vissa kommuner är de redan i majoritet och i andra snart:

Källa: Migrationsverket

Räknar man även med de som har en utrikesfödd förälder men en inrikesfödd ökar andelen som har någon slags utländsk bakgrund till nästan 35 procent. Då hamnar kommuner som Botkyrka och Södertälje på närmare 70 procent och Malmö väl över 50 procent där svenskar alltså idag är en minoritet.

Samma sak under lång tid

Utvecklingen har under lång tid sett likadan ut. Tittar vi återigen på SCB:s statistik rapporterar de följande:

År 1995 var det 13,1 procent av Sveriges befolkning som hade ”utländsk bakgrund” som alltså definieras som ”de som antingen är födda utomlands eller är födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar”.

År 2021 var det, som vi konstaterade ovan, 26,3 procent.

Så här ser ”utländsk bakgrund” ut år 1995-2021 (OBS: endast ett års mellanrum mellan de två sista datapunkterna):

Källa: SCB

SCB har inte i den tabellen data för tidigare än 1995 men en annan mycket bra indikator, som går längre tillbaka i tiden, är andelen utrikes födda. Så här har utvecklingen sett ut år 1960-2021 (OBS: endast ett års mellanrum mellan de två sista datapunkterna):

Källa: SCB

Fortsatta lögner

Detta är själva definitionen när man pratar om ”demografisk bomb”. Folkutbytet sker alltså i rasande takt. Delar av landet har redan en minoritet svenskar och fler är på gång.

Morgan Johansson (S) som varit många olika former av minister, inte minst justitie- och migrationsminister, stod ändå för inte så länge sedan på en presskonferens och påstod att det inte pågår något befolkningsutbyte. Titta:

Oavsett hur man vrider på statistiken går det inte att komma ifrån: Johansson ljuger och Sverige har ett massivt folkutbyte och en demografisk förändring som inget land i världshistorien troligen någonsin haft.

Utvecklingen accelereras högst troligen av det faktum jag poängterade ovan: skillnaden mellan en vinst för socialisterna eller för de socialkonservativa var i valet 2018 inte ens 7 000 röster samtidigt som de gav ut rösträtt till över 40 000 de åtta månaderna innan valet varav nästan 70 procent var från Syrien, Somalia, statslös, Irak, Afghanistan.

Förra året delades nästan 90 000 nya rösträtter ut och i år fortsätter den utvecklingen i samma takt. Hade socialisterna och massinvandringsvurmarna ens haft en chans utan den importerade röstboskapen?

Svenskars eget fel

I slutändan är det dock svenskarnas eget fel. De röstar och fortsätter rösta på denna utveckling. Trots el- och bränslepriser som är vansinniga och i princip enbart sossarnas fel, ligger de nu återigen på över 30 procent i opinionsundersökningarna. Trots brottsligheten som fortfarande skenar. Trots bedövande skattetryck och mycket mer, så stormar sossarna fram i opinionen och Magdalena Andersson åtnjuter besynnerligt höga förtroendesiffror.

Det har säkert att göra med att allt fokus de senaste två åren legat på corona-hysterin och nu är all uppmärksamhet på Ukraina, som förvisso är intressant för Sverige också, men knappast det mest centrala för svenska folket och dess välmående.

Men poängen kvarstår, vilket SCB:s nya statistik återigen bekräftar: svenska folket håller på att förlora sitt eget land. Det är en sak att förlora det i ett krig som man ibland inte har makt att stoppa men det sorgliga med det svenska folket är att de förlorar sitt land genom att ge bort det frivilligt.