LEDARE. I augusti 2016 sa jag att jag inte ansåg det vara självklart att icke-medborgare, som nyss invandrat, ska tillåtas att demonstrera på våra gator och torg för att klaga på Sveriges migrationspolitik. Det tog så klart hus i helvete i denna snöflinga till land. Men min ståndpunkt vidhöll jag dock, till denna dag, och nu aktualiserar ett nytt exempel behovet av att inskränka rättigheter för migranter som inte blivit medborgare.

Nyheten är såklart de syriska migranter som kom till Sverige som kvotflyktingar men som nekades komma till Staffanstorp. De har i många år bott i Libanon så man kan börja med att fråga sig vad de flydde från där – Libanon är inte i krig. Men nu ”överväger” de alltså att stämma Staffanstorps kommunen för diskriminering. De vill hitta en advokat som sköter processen åt dem utan ersättning och säger att de gör det för att få ”rättvisa”. Istället för Staffanstorp blev de hänvisade till lyxiga Skanör, där de nu bor.

Deras agerande och inställning har förståeligt nog väckt mycket avsky. Ordet ”kravmaskin” är numera ett etablerat begrepp på migranter från mellanöstern och afrika och det är beteende som detta som gett upphov till nidordet. Kontrasten till de ukrainska riktiga flyktingarna är slående. De har visat tacksamhet, ödmjukhet och dessutom en villighet att åka tillbaka hem. Kravmaskinerna från MENA-länderna däremot har som första tanke att stämma en kommun trots att Sverige tagit ni dem och placerat dem i lyxområdet Skanör. Det är häpnadsväckande beteende.

Som jag skrev om tidigare kommer MENA-invandrarna med en ockupationsmentalitet. De betraktar detta land som deras, som att vi är skyldiga dem något. Deras agerande, som jag beskrev här, är ett resultat en en den ockupatonsmentaliteten. Det är troligen samma mentalitet som gör att nyligen anlända syrisk-arabiska migranter ens kan komma på tanken att stämma en svensk kommun när de inte ens är torra bakom öronen.

Och här kommer vi tillbaka till det jag inledde denna text med: när jag år 2016 inte tyckte det var rimligt att migranter som inte ens är medborgare, som inte ens vet om de kommer få bli medborgare, ska ges rätten att ockupera vårt gemensamma utrymme på gator och torg reagerade gammelmedia och etablissemanget som man kunde väntat sig. Men frågan är rimlig att ställa: varför har en nyanländ kravmaskin från syrien ens rätten att stämma en svensk kommun?

De som försvarar rådande ordning kommer ny börja yla om FN, mänskliga rättigheter eller grundlagen. Men att något är på ett visst sätt betyder inte att det borde vara så eller kommer vara i framtiden. På samma sätt som att jag inte har rätt, sannerligen ingen moralisk sådan, att bjudas in till någons hem för att sedan ställa krav, diktera hur det ska vara eller bete mig allmänt, borde inte migranter ha det heller.

Ett rikes lagar har ofta sin grund i moral och värderingar, som sig bör. Och att låta kravmaskinerna från mellanöstern komma hit och uppvisa sån otacksamhet och ohyfs mot ett land som dumt nog bjudit ni dem hit är omoraliskt och ett hån mot svenska folket. Därför borde man ha en total översyn över vilka rättigheter sådana migranter egentligen ska få ha i dårhuset som Sverige blivit.