På Tiundaskolan i Uppsala har eleverna fått en enkät med nästan 200 frågor där de ska poängsätta sina lärare. Skolans rektor har antytt för lärarna att enkäten kan komma att påverka deras löner.

Emil Niklasson är lokalombud för Lärarnas Riksförbund på skolan, där man har förskola upp till nionde klass, och säger att rektor Jenny Westergren i ett möte uppgett att enkäten kommer påverka lönesättningen, men i ett annat möte uttryckt det på ett annat sätt.

– Det har varit olika. På ett möte sa hon att det skulle vara en del i lönesättningen. På ett annat har hon uttryckt sig annorlunda. Men någon dementi var det inte fråga om. Så jag får väl konstatera att det är oklart och otydligt. Vi vet helt enkelt inte om det kommer påverka våra löner, säger Emil Niklasson till Skolvärlden.

Skolvärlden har vid upprepade tillfällen sökt Westergren för att reda ut hur det verkligen ligger till, men inte lyckats få tag på henne.

Att det råder oklarhet om vad som gäller är en bild som Lärarnas Riksförbund centralt delar.

– Det har getts olika besked olika gånger, säger Helena Dübeck som är föreningsombud i Uppsala.

– Tack och lov är det här verkligen ett enskilt fall. Det är otroligt uppseendeväckande och jag har väldigt svårt att tro att flera skolor i kommunen ens skulle komma på tanken. Bara att så unga elever ska svara på närmare 200 frågor och poängsätta olika områden med siffror från ett till fyra är minst sagt konstigt och talar emot det Skolverket rekommenderar när det gäller enkäter i skolan, säger Helena Dübeck.

Värdegrundsarbete på lektionerna

Dübeck får medhåll av Niklasson.

– Hur ska vi ens kunna begära att en tioåring ska kunna svara på hur hans eller hennes lärare i slöjd tar hänsyn till värdegrundsarbetet på lektionerna? säger han.

Han menar att flera frågor i enkäten är viktiga och att eleverna på skolan ska få komma till tals och ha synpunkter men att det finns bättre sätt att göra det på.