I ett reportage under vinjetten ”Livsstil” i Göteborgs-Posten berättar 37-åriga Elin Lindgren om hur hon valde att prioritera sin egen önskan att bli mamma framför sitt barns rätt till två föräldrar. I stället för att bilda familj reste Elin till Danmark och lät sig insemineras. Dottern Mira, idag 2 år gammal, kommer därför att tvingas växa upp utan pappa.

Elin berättar också att hon är med i den radikalfeministiska gruppen Femmis – en organisation för kvinnor som aktivt valt bort män i sina liv och fäder till sina barn till förmån för artificiell inseminering. Stödet därifrån har betytt mycket tycker hon för att bryta normen om att ett barn måste ha två föräldrar.

Exempelvis utgår MVC:s föräldrautbildningsmaterial från att man är två om att skaffa barn, vilket kan få den mamma som har valt att inte ge sitt barn en pappa en känsla av att vara udda. Även förlossningsvården beskrivs i en parallell artikel i GP av ”frivilligt ensamstående” mödrar som fördomsfullt utformad utifrån föreställningen att det krävs två personer för att avla ett barn och inte tillräckligt hänsynstagande till de kvinnor som inte vill att deras barn ska ha en pappa.

Att välja bort män och pappor till sina barn blir alltmer populärt, i synnerhet bland lite äldre barnaföderskor. Elin berättar att hon bara under sin egen artificiellt inducerade graviditet träffade på femton andra kvinnor som gjort samma val. GP publicerar också sitt reportage under avdelningen ”Livsstil”.

Många av dessa är som Elin aktiva i Femmis som opinionsbildar för en normalisering av den pappalösa familjen. Elin berättar att hon fått blodad tand och äger med ett skratt att hon nu planerar att ge Mira ett eller flera halvsyskon som inte heller de ska ha någon pappa.