➤ Samhällsnytt har i tidigare reportage berättat om hur kommuner köper upp bostadsrätter för att hyra ut till nyanlända migranter. Förfarandet har kritiserats för att vara diskriminerande och inte följa kommunallagens likställighetskrav, då kommuner inte gör på samma sätt för andra bostadsbehövande grupper. Men kritiken har också handlat om att kommunerna bjuder över andra spekulanter och därmed trissar upp priserna på bostadsmarknaden.

Ett konkret exempel på det är 23-åriga Elin i Hässleholm vars bostad blev 75 000 kronor dyrare på grund av att kommunen var med i budgivningen. Det var heller ingenting som Elin fick veta förrän i efterhand. Elin berättar att hon blev chockad när hon fick klart för sig att hon budat mot sin egen kommun och att hon annars skulle ha fått lägenheten 75.000 kr billigare.

Lägenheten kunde ha blivit ännu dyrare för Elin om inte mäklaren ansett det vara oetiskt och satt stopp för budgivningen. Kommunen ville med skattebetalarnas pengar höja sitt bud ytterligare. Enligt Kristofer Olsson, som har titeln ”exploateringsingenjör” på Hässleholms kommun, finns inget tak för hur mycket inköpen av bostadsrätter får kosta.

Policyn är att fortsätta att lägga bud tills budgivningen är vunnen”, förklarar Olsson för tidningen Norra Skåne.

Det är Elins första lägenhet och 75.000 kronor mer eller mindre är mycket pengar för en ung person som Elin. Hon berättar att hon jobbat på sommarlov och bara tagit ut två veckors semester för att kunna köpa en bostad och betalt in pengar i skatt till sin kommun som sedan använt dessa i budgivning mot henne. Var finns rättvisan i det, undrar Elin, som tidigare varit stolt över att tillhöra Hässleholms kommun men som nu hyser andra mindre positiva känslor för sin kommun.

Elin säger att hon tycker man ska hjälpa nysvenskar, men att det inte får ske på ett sätt så att man skuffar undan sina egna kommuninvånare.

Ställd mot väggen av Elin och efter att saken fått offentlighet i media intar man på kommunen en beklagande hållning. ”Med facit i hand borde vi inte ha varit med i budgivningen”, säger Kristoffer Olsson. Det framgår inte om det beskedet ska tolkas som att kommunen nu kommer att upphöra med att buda mot sina kommuninvånare på bostadsrättsmarknaden.

Elin har begärt att kommunen kompenserar henne för de 75 000 kronor som hon fick betala ytterligare på grund av kommunens agerande. Den begäran har dock avvisats från kommunen.

Norra Skåne uppger att Elin i verkligheten heter något annat.