Det har blivit allt vanligare att elsparkcyklar används som anonyma transportmedel vid skjutningar. Bara under de senaste två månaderna har gärningsmän vid åtminstone fyra olika skjutningar utnyttjat elsparkcyklar, uppger vittnen. Samtidigt växer antalet klagomål på att elsparkcyklarna förstör stadsbilden då de ofta dumpas lite varstans.

I juni och juli tog Trafikkontoret i Stockholm emot fler än tusen klagomål gällande elsparkcyklar. Trots kritiken finns det idag över 21 000 elsparkcyklar i huvudstaden, vilket är en ökning med 14 000 sedan i våras, enligt SvD. När användarna åkt klar är det många som dumpar fordonet utan hänsyn till andra trafikanter.

En nytagen video visar kaoset i centrala Stockholm.

Trafikborgarrådet, Daniel Helldén (MP), kallar situationen ”en enda röra”. Han lägger ansvaret på bolagen och säger i DN han önskar att de skulle ”självsanera”. Att det skulle ske ter sig dock inte troligt. Fredrik Hjelm, vd för elsparkcykelföretaget Voi anser istället att stadsplanerare ska anpassa sig efter elsparksentreprenörerna. I en intervju i DN föreslår Hjelm hur städer ska byggas om för att passa sparkcyklarna.

I takt med att antalet elsparkcyklar ökat har även användningen av dem bland kriminella ökat. Enligt Nationella operativa avdelningen (Noa) har de blivit populära som fortskaffningsmedel vid bland annat skjutningar. Polisen medger att det rör sig om en trend men för ingen statistik över företeelsen.

LÄS ÄVEN: Tusentals elsparkcyklar dumpas i sjön

Lämpliga som flyktfordon, enligt polisen

”Vi vet såklart att det förekommer elsparkcyklar som flyktfordon. Inte så konstigt, dels eftersom gärningspersonerna är unga och liksom unga generellt i storstäderna är rätt pigga på att använda elsparkcyklar, dels eftersom vanekriminella generellt är rätt bra på att ta till sig och använda ny vardagsteknik i sina brottsupplägg. Och elsparkcyklarna är ju lämpliga, eftersom de är tystare än moppe men snabbare och lättare än cykel”, skriver en polistalesman till DN.

Den 3 juli såg vittnen hur flera personer flydde platsen på elsparkcykel efter en skjutning i Upplands Väsby. Två dagar senare flydde gärningsmän på samma vis efter ett mord i Rinkeby. Även i maj och juni var tillvägagångssättet detsamma vid skjutningar med dödlig utgång i Sätra och Husby.

– Det är lätt att få tag på en elsparkcykel – man tar sig fram snabbt, angriper och kan sticka. Man tar sig lätt förbi stenar och grindar, till skillnad från om man väljer att krångla till det med en bil, säger kriminal­kommissarien Gunnar Appelgren till SvD.

Bortsett från skjutningar och mord begås även en mängd trafikbrott av elsparkscyklister. Hur många vet ingen, tillgänglig statistik skiljer dem nämligen inte från vanliga cyklister. Dessutom uppges polisen ha små möjligheter att utreda brotten. Vårdslösa elsparkcyklister kan med andra ord känna sig trygga medan andra blir lidande.

– Vi har inte resurserna, konstaterade kommissarie Hans Nilsson vid Stockholms trafikpolissektion, i juni till SVT.