I en debattartikel ifrågasätter Per Fahlén, professor emeritus, energi och miljö, Chalmers tekniska högskola och ledamot i Kungl. ingenjörsvetenskapsakademien, varför Sverige valt att ställa om till sol- och vindkraft som är funktionellt och miljömässigt mycket sämre och dyrare än det rena, stabila och pålitliga system vi hade tills nyligen.

”Politiken på miljöområdet baseras på tro och politiska drömmar och resultaten av de val man gör går på tvärs med det som politikerna säger sig vilja uppnå”, skriver Fahlén i Göteborgs-Posten. Han konstaterar också att sol- och vindkraft inte är några ”hållbara” alternativ.

LÄS ÄVEN: PREMIÄR: Se vindkraftsgranskningen här – räddning eller fördärv?

Resultatet av att satsa på vindkraft och att avveckla kärnkraft menar Fahlén blir ett mer komplicerat elsystem och mindre funktionellt elsystem, som dessutom har sämre leveranssäkerhet och elkvalitet. Detta ger i sin tur betydligt högre elkostnader, ökar koldioxidutsläppen och användningen av icke-förnybara resurser mångfalt samt minskar elsystemets energimässiga ”hållbarhet” radikalt.

Grön omställning skadar

Den så kallade gröna omställningen skadar den lokala miljön, är negativ för den biologiska mångfalden och livet i hav och vattendrag, konstaterar han.

Att politiker i en sådan allvarlig situation som nu råder enträget fortsätter hävda att lösningen är att bygga mer av det som orsakar problemen bedömer Fahlén som allvarligt.

LÄS ÄVEN: Vindbrist gav sämsta månaden för vindkraften

Fahlén sågar även tillståndsprocessen för vindkraftverk som han menar åsidosätter demokrati och mänskliga rättigheter för människor på landsbygden.

Om vi ska ställa om, varför då ställa om till sol- och vindkraft som är funktionellt och miljömässigt mycket sämre och dyrare än det system vi haft? När den politiskt drivna satsningen på sol- och vindkraft startade i Sverige sammanfattade den förre vd:n för ABB, Percy Barnevik, läget på följande mycket träffande sätt: “Vi har i Sverige billig el, vi har ren el, vi har säker el, vi har kort sagt den energiförsörjning som alla andra länder skulle vilja ha. Och vårt huvudsakliga bekymmer är hur vi på kortast möjliga tid ska komma ur denna situation.”