Kraftiga fördyringar och olönsamhet för havsbaserad vindkraft samtidigt som energipriserna stabiliseras pekas ut som orsakerna.

Nyligen drog sig Vattenfall ur projektet Norfolk Boreas i Storbritannien och nu vill danska Ørsted göra detsamma med sina investeringar i vindparker till havs.

– Vi utnyttjar all kapacitet för att förbättra avkastningen för portföljen av tilldelade offshoreprojekt. Vi kommer bara att ta investeringsbeslut för framtida projekt som skapar tillräckligt värde, säger Ørsteds vd Mads Nipper.

LÄS ÄVEN: Vindkraften en grön bubbla på väg att spricka

Företaget överväger nu att överge alla sina vindkraftsprojekt till havs och även dra sig ur befintliga projekt där inga slutgiltiga investeringsbeslut har fattats om man finner att värdeskapandet i projekten är otillräckligt.

Enligt Vindkraftsnyheter jobbar Ørsted nu för att säkerställa ekonomin i tilldelade projekt trots höjda räntor, inflation och flaskhalsar i leveranskedjan men man är också redo för vad som kan hända om detta inte ger resultat.