2016 slöt EU en överenskommelse med Turkiet om att landet ska hålla tillbaka migranter så att strömmen mot Europa inte fortskrider. Nyligen tycks dock strömmen ha återupptagits med migranter som kommer i båtar till Grekland. Nu kräver president Recep Tayyip Erdogan att Turkiet får hjälp med att skapa en buffertzon i norra Syrien, annars kommer man att släppa på flödet igen.

Överenskommelsen 2016 innebar bland annat att EU skulle betala ut ett omfattande ekonomiskt stöd. I samband med att Erdogan nu tar upp frågan om en buffertzon börjar antalet migranter som tar sig till Europa öka.

LÄS ÄVEN: Erdogan håller EU gisslan – nu 65 000 aktiva människosmugglare

– Vi kommer att bli tvungna att öppna dörrarna.

– Är det bara vi som ska bära bördan?

I Turkiet finns knappt fyra miljoner syrier som inget hellre vill än ta sig till Europa. Förhandlingar pågår just nu med USA om zonen, hur den ska fungera och dess storlek. I denna vill Erdogan bygga bostäder och låta en miljon syrier bosätta sig där.

LÄS ÄVEN: Åttio miljoner turkar kan få fritt tillträde till EU

Den turkiske presidenten hävdar också att 350 000 syrier redan återvänt frivilligt till områden i Syrien som står under turkisk militär kontroll.

Visumhot
Senast i augusti hotade Erdogan med öppna gränser men då var det visumfrihet för turkiska medborgare gentemot EU som stod på spel.

LÄS ÄVEN: Antalet illegala migranter som tar sig mellan Turkiet och Grekland har tredubblats

Nya siffror från UNHCR visar att Grekland nu pendlar mellan ett mottagande av dubbelt och tredubbelt så många illegala migranter som kommer båtvägen från Turkiet jämfört med samma period förra året. I dagsläget hanterar landet omkring 90 000 illegala migranter i 50 olika läger och siffran tros snart passera 100 000.

NGO-skeppen tillbaka på Medelhavet
Så fort det stod klart att den italienske inrikesministern Matteo Salvini snart kommer att förlora sin post skred de så kallade icke-statliga organisationerna till verket och i går fanns tio skepp på Medelhavet för att forsla över migranter till Europa.

LÄS ÄVEN: NGO-skeppen tillbaka på Medelhavet – skytteltrafiken återupptas