DEBATT • Diskussionen är livlig när det gäller ordet folkutbyte, men ingen försöker göra en konsekvensanalys av följderna av ett sådant. Men här kommer ett försök till en sådan, utifrån de fakta som finns.

I analysen nedan förenklas förhållandena i Sverige kraftigt relativt verkligheten, bara för att tydliggöra konsekvenserna. Att tänka ett steg till får var och en göra själv.

Det finns omfattande forskningsresultat angående olika folks genomsnittliga IQ. Enligt de senaste undersökningarna ligger etniska svenskar på 104. Somalier ligger på 69. Som referens är IQ 70 gränsen för förståndshandikapp enligt vår klassificering.

På en normalfördelningskurva (gauss) ligger 34,1 % inom den första standardavvikelsen på var sida om medianen, 13,6 % inom den andra standardavvikelsen och 2,1 % inom den tredje standardavvikelsen. I bägge spetsiga ändar finns ytterligare 0,1 %.

Andel förståndshandikappade

Om vi för in IQ i i denna normalfördelningskurva får vi 15 IQ-poäng inom varje standardavvikelse. Gör man det kommer ca 2 % av etniska svenskar att betraktas ha ett intellektuellt förståndshandikapp men ca 50 % av somalierna. Tolkar man de data som finns så har Sveriges genomsnittliga IQ sjunkit från 104 till 98 eller lägre på grund av invandringen.

Nu kommer vi till det tankeexperiment jag tänkte beskriva. För att förenkla resonemanget väljer jag IQ 100 för etniska svenskar och IQ 70 för somalier. Vi tänker oss att vi bara har grupperna etniska svenskar och somalier inom landets gränser

Somalierna föder över 2,1 barn per kvinna och etniska svenskar föder under 2,1 barn per kvinna och dödligheten under reproduktionsperioden antar vi är densamma för de två grupperna. Då är det bara en tidsfråga innan det finns lika många etniska svenskar som somalier. Genomsnittlig IQ i Sverige kommer då att hamna på 100 plus 70 dividerat med 2, det vill säga 85. Hur blir Sverige då?

Det var den amerikanska armén som började göra IQ-tester för att få ett väl fungerande militärt försvar, och det visade sig att soldater med IQ över 85 var en tillgång för armén medan de med IQ under 85 gjorde mer skada en nytta. På liknande sätt anser forskare att ett land med en genomsnittlig IQ under 90 inte kan upprätthålla en demokrati utan utvecklas till något annat.

Fakta sopas under mattan

Allt ovan är fakta som forskare tagit fram under lång tid men som sopats under mattan eftersom det inte anses vara politiskt korrekt. Det jag här har gjort är bara att använda dessa fakta i ett tankeexperiment.

I och med detta tar jag en uppenbar risk att anses ha gjort mig skyldig till hets mot folkgrupp, på samma sätt som SD-politikern Bertil Malmberg när han talade om och problematiserade sydsudanesers genomsnittliga IQ i Trosas kommunfullmäktige.

Att det som sägs är sant spelar ingen roll. Att framförandet av relevanta sanningar kan vara brottsligt i Sverige visar vilket dårhus vi hamnat i. Att Sverige raserats till den dysfunktionella nivå vi har idag är en följd av att mängder av framforskad kunskap gömts undan, på grund av att den inte varit politiskt korrekt. De forskare som ändå vågat kommunicera dessa obekväma fakta till allmänheten har i många fall råkat mycket illa ut.

I USA finns sedan en längre tid BLM-rörelsen vars aktivistiska och inte sällan våldsamma aktiviteter bygger på två lögner. Den ena lögnen är att IQ-fördelningen är densamma för grupperna afroamerikaner, latinos, européer och asiater. Den andra lögnen är att våldskapitalet fördelar sig lika mellan dessa fyra grupper.

Våld omvänt proportionellt till intelligens

I boken ”Facing Reality, Two Truths about Race in America” av Charles Murray beskrivs en undersökning, där man jämfört olika distrikt i USA avseende andelen av de fyra folkgrupperna och ställt det mot antalet fängslade för våldsbrott. IQ-nivåerna är kända sedan länge och är lägst hos afroamerikaner och högst hos asiater. Våldskapitalet var omvänt högst hos afroamerikaner och lägst hos asiater.

Detta stämmer också väl med det stora våldskapitalet hos somalier i Sverige men som media döljer så gott de kan. I boken ”The Bell Curve: Intelligence and Class Structure in American Life” av nyss nämnde Charles Murray i samarbete med Richard J. Herrnstein, visas samtidigt att afroamerikaner är den mest privilegierade gruppen och asiater den mest missgynnade, till exempel vid intagning till universitet.

Detta går på tvärs med det förhärskande narrativet. Den rasrelaterade diskrimineringen som gått under den förskönande omskrivningen affirmative action har nu upphört i dessa sammanhang, detta efter att en asiatisk student gått till domstol och fått rätt.

Hittade en normalkurva på intelligensnivån för afroamerikaner på nätet, IQ 85, den var avhuggen i vänsterspetsen. Jag kan inte tolka detta på annat sätt än att dödligheten är stor och reproduktionen låg bland de med låg intelligensnivå. Resultatet på sikt blir rimligen att IQ-nivån successivt ökar. Frågan är hur länge denna process pågått.

Den grupp i världen som har högst intelligensnivå i snitt är ashkenazi-judar som levde i öst- och centraleuropa och som drabbades av den nazityska Förintelsen. Deras genomsnittliga IQ är 114. Mycket forskning har gjorts för att försöka förstå varför de har blivit så intelligenta. Det är dessa som senare byggt upp Israel, ett välfungerande demokratiskt land i en i övrigt kaotisk omgivning. Det är också dessa judar som har erövrat 22 % av alla Nobelpris trots att de bara utgör 0,2 % av världsbefolkningen.

Jag roade mig med att läsa vad Wikipedia skriver om boken ”The Bell Curve”. De som författat artikeln kan knappast ha läst boken. De forskningsfakta som redovisas på 850 sidor återges som författarnas åsikter och där förekommer även ”guilt by association”. Det är tydligt att Wikipedia som så mycket annat har kidnappats av 68-vänsterns arvtagare.

Min artikel – som också innehåller fakta, inte åsikter – utgår bland annat från forskningsunderlag på World Data.

Ulf Blomquist
Akademisk examen i kemi, biologi, miljöjuridik med mera