Bloggen Klimatbalans var först med att uppmärksamma den valpåverkan som EU-kommissionens representation i Sverige anklagas bedriva inför EU-valet. Ett videoklipp med ett tydligt politiskt och alarmistiskt budskap har spridits på Facebook som en annons betald av EU-kommissionen, enligt bloggen. Klippet bär alla tecken på en valpåverkanskampanj från en främmande makt, men MSB som har uppdrag att ”skydda valet” avstår från att kommentera uppgifterna till oss.

Klippet som kan ses på följande länk  heter Kalla fakta om global uppvärmning och presenterar en rad kontroversiella påståenden. Bland annat hävdas det att det blir ”dramatiska konsekvenser” om jordens temperatur ökar med två grader:

Vidare konstateras det i klippet att medeltemperaturen redan har ökat med en grad – utan att redovisa under vilket tidsperiod detta skedde. Filmsekvensen inkluderar apokalyptiska bilder på naturkatastrofer och bränder. Det påstås även att stormar, torka och översvämningar har blivit vanligare.

Enligt FNs klimatpanel stämmer dock detta inte. Det går inte att bekräfta att stormar har blivit vanligare utifrån den statistik som finns tillgänglig och som omfattar de senaste hundra åren, kunde panelen slå fast.

Kontroversiella och omdiskuterade påståenden i klippet används dock av EU-kommissionen för att leda till följande slogan: ”Att minska vår klimatpåverkan är en av EU:s viktigaste frågor.”

Bloggen Klimatbalans tolkar detta som ett politiskt färgat påstående som gynnar svenska ytterlighetspartier med klimat som profilfråga – exempelvis Miljöpartiet – i EU-valet. EU-kommissionens representation i Sverige bör betraktas som främmande makt, menar bloggen. Utifrån MSBs definition av valpåverkan kan EU-kommissionens annonskampanj vara en valpåverkan som syftar till att påverka valresultatet till främmande makts fördel.

I sin handbok om att möta informationspåverkan skriver MSB att främmande makt utövar informationspåverkan bland annat genom att väcka starka känslor som rädsla, eftersom det källkritiska tänkandet stängs av när känslor är inblandade.

Klippet som EU-kommissionen sprider i Sverige stämmer in på definitionen av valpåverkan även på den punkten. Att döma av kommentarer i sociala medier väcker videon starka känslor och bidrar till att så split och polarisering i Sverige:

Samhällsnytt har kontaktat MSBs presstjänst och den kontroversielle enhetschefen Mikael Tofvesson som leder arbetet med att ”skydda valet från påverkan” på myndigheten för en kommentar. Vi frågade dem hur MSB ställer sig till den informationspåverkan som EU-kommissionens representation i Sverige ägnar sig åt. Myndigheten har dock avstått från att svara på vår fråga.

LÄS ÄVEN: Demokratins dödgrävare