ylva johansson europaparlamentet

EU:s kommissionär för migration, Ylva Johansson. Foto: European Parliament from EU.

InrikesUtrikes

EU-kommissionens nya migrationspaket presenterat – fortsatt högt inflöde till Nordeuropa

Publicerad 9/23/2020
Annons

På onsdagen presenterade Ylva Johansson (S), EU-kommissionär med ansvar för migrationsfrågor, unionens förslag till nya migrationsregler. Detta delas in i tre huvudpunkter med fokus på återvändande och att länder som inte vill ta emot migranter kan bidra på andra sätt.

Inför presentationen hade Ylva Johansson gjort klart att ingen kommer att bli nöjd. Samtidigt sades fokus ligga på återvändande. Nöjda lär dock de länder som vägrat ta emot migranter vara då de slipper det även i fortsättningen.

Enligt Johansson finns ”ett ganska starkt stöd” bland Europas medborgare för att ta emot flyktingar och välkomna migranter.

Hur man ska få medlemsländerna att acceptera de nya reglerna uppgav hon i slutet på förra året skulle vara med ”tvingande solidaritet”. De länder som inte vill ta emot migranter även fortsättningsvis ska slippa men i stället tvingas bidra på andra sätt, som med personal eller ekonomiskt.

Tre punkter

Det nya förslaget går ut på tre huvudpunkter.

Fokus på återvändande med mer effektiva avvisningar av de som inte har rätt att uppehålla sig i Europa. Detta ska avgöras redan vid EU:s yttre gräns.

Dublinförordningen, som ändå inte tillämpats i någon högre grad, skrotas. I stället för att söka asyl i det första säkra landet kommer fallet att behandlas i det land där en koppling/anknytning kan finnas. Detta kommer i sin tur innebära att länder som redan tagit emot många även fortsättningsvis kommer ha ett större inflöde, något som ska kompenseras med en ”rabatt”.

En obligatorisk solidaritetsmekanism som tvingar andra länder att bistå då ett medlemsland är under stark press. Nationer som inte vill ta emot migranter kan i stället bistå med personal för att sköta återvändande.

Långt kvar innan förslaget klubbas igenom

Innan förslaget eventuellt kan gå igenom ska det först godkännas av medlemsländerna och EU-parlamentet.

– Jag tror inte att något medlemsland kommer bli nöjt, men jag tror att alla kommer se att vi har gjort ett seriöst försök att göra ett balanserat förslag. Med det här förslaget så hanterar vi migrationen. Vi gör skillnad på dem som har rätt att stanna i EU och de som inte har rätt att stanna. De måste återvända. Vi har en rimlig solidaritet mellan medlemsländerna och processerna ska bli snabbare, säger Ylva Johansson.

Andreas Nilsson
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
1059Forskare: Smarta människor vaccinerade sig tidigare än andra
Annons