Mannen har varken uppehållstillstånd eller uppehållsrätt i Sverige.

2012 beslutades att den slovakiske mannen skulle utvisas. Denna verkställdes dock aldrig och tre år senare dömdes han till rättspsykiatrisk vård, rapporterar Dagens juridik.

När den slutna vården nu ska upphöra, och övergå i öppen sådan, vände sig mannen till stadsdelsnämnden i Lundby i Göteborg för att ansöka om ekonomiskt bistånd för boende och fickpengar.

Ansökan avslogs initialt med hänvisning till att han är slovakisk medborgare och saknar uppehållstillstånd i Sverige.

”Utländska medborgare som befinner sig tillfälligt eller vistas olovligen i Sverige har inte rätt till bistånd annat än i akuta situationer”, står bland annat i beslutet där man även konstaterar att mannen återfallit i missbruk och uppträtt störande på boendet varför den öppna vårdformen kan ifrågasättas.

Mannen överklagade beslutet till förvaltningsrätten och pekade på att han hade ett pågående ärende hos Migrationsverket rörande uppehållstillstånd i Sverige och att den slutna rättspsykiatriska vården har upphört och att han nu skulle vårdas i öppen form.

För att detta ska vara möjligt behöver han en plats att vistas på utanför sjukhuset, resonerade mannen.

Han blev sedan återinlagd inom slutenvården på grund av att han inte beviljades bistånd av kommunen, inte för att han har behov av ytterligare sådan.

Förvaltningsrätten slog sedan fast att utvisningsbeslutet från 2012 preskriberats då det aldrig verkställdes på grund av den rättspsykiatriska vården. Därmed kunde mannen anses vara bosatt i Sverige, trots att han alltså saknade både uppehållstillstånd och uppehållsrätt här.

Detta innebar i sin tur att förvaltningsrätten gick på mannens linje och ärendet återförvisades för ny prövning.

Kommunen överklagade till kammarrätten där man dock höll med förvaltningsrätten.

”Mot bakgrund av att X sedan en längre tid inte har haft rätt att lämna landet, inte kan utvisas och bedöms behöva rättspsykiatrisk vård en längre tid framöver anser kammarrätten att han varken vistas här olovligen eller tillfälligt. Han har därför rätt till bistånd utöver vad som behövs för att täcka hans akuta behov om förutsättningarna för bistånd i övrigt är uppfyllda.”

Kommunen har överklagat ännu en gång till högsta förvaltningsdomstolen.