EU:s senaste penningtvättslag, som påstås bekämpa brottslighet, riskerar att kriminalisera användning av fysiska kontanter och begränsa medborgarnas friheter.

Den Europeiska unionen har lagt fram ett nytt förslag om penningtvätt som kommer försvåra möjligheten att använda fysiska kontanter.

LÄS ÄVEN: Kontantbetalning av räkningar stoppas – tiotusentals drabbas

Förespråkare för förslaget påstår att den syftar till att bekämpa brottslighet och terrorism medan kritiker menar att förslaget egentligen är ett sätt för staten att ta bort medborgarnas rätt till privatliv och är en oroväckande inskränkning av medborgarnas friheter.

I det nya förslaget ingår bland annat krav på att alla kontanttransaktioner över 10 000 euro ska registreras och rapporteras till myndigheterna. Medlemsländerna ska även inrätta ett nationellt register över alla kontantägare så att myndigheterna kan spåra och övervaka penningflödet.

Skärpt övervakning

Kritiker menar att detta inte enbart handlar om kriminalisering av kontanter utan även en växande övervakningen av medborgarnas ekonomiska transaktioner. Detta väcker stark oro bland de som värnar om frihet och rätt till privatliv.

Dr Gunnar Beck, representant för Alternativ för Tyskland (AfD), är en av kritikerna och han framför att skärpt övervakning av tyska sparare och pensionärstransaktioner är helt fel väg att gå när fokuset borde ligga på penningtvätt av organiserad brottslighet och islamistiska terrorister.

Kontantlös framtid

I en tid då allt fler länder och banker överger kontanter till förmån för digitala betalningsmedel, kan förslaget ses som ytterligare ett steg mot en kontantlös framtid, vilket gör att samhället blir än mer sårbart för cyberattacker och teknikfel.

LÄS ÄVEN: Schweizarna tar ställning för kontanter