Den gröna överstatligheten växlar nu upp ytterligare. Ett uppdaterat EU-direktiv tvingar alla fastighetsägare att klimatrenovera. Kostnaden blir dryg, i många fall högre än vad huset är värt och för Sverige som helhet handlar det om många hundratals miljarder kronor. Tvånget från Bryssel kritiseras för att vara missriktat då utsläppen från svenska fastigheter är nästan obefintliga.

För en genomsnittlig villaägare beräknas den påtvingade klimatrenoveringen för att godkännas för energiklass A kosta runt en halv miljon kronor. I glesbygd är det ofta mer pengar än vad huset är värt,

Flerfamiljsfastigheter omfattas också av det tvingande direktivet, vilket medför att avgiften för bostadsrättsinnehavare och hyran för hyresgäster kommer att rasa i höjden för att finansiera klimatrenoveringarna. Bara allmännyttans hyresgäster kommer enligt beräkningar att få dela på en nota på uppemot 600 miljarder kronor.

Sverige drabbas särskilt hårt

Senast 2050 måste alla hus från slott till koja uppfylla de skärpta EU-reglerna. Och Sverige drabbas extra hårt eftersom man i Bryssel förutsätter att vi till följd av det under stora delar av året kalla klimatet är bland de största klimatsyndarna.

Emellertid är man där nere illa påläst om Sveriges fastighetsbestånd och utsläpp. Tvärtemot vad EU-nomenklaturan föreställer sig är utsläppen från Sveriges redan välisolerade och klimatsmart uppvärmda fastigheter i det närmaste obefintliga. De genomsnittliga utsläppen från uppvärmning (och nedkylning) av bostadshus i EU ligger runt 700 kilo växthusgaser per person och år. För Sverige är siffran 26 kilo.

Att Sverige drabbas oproportionellt hårt beror också på att vi har mycket stränga nationella energikrav. Andra länder kan A-klassa fastigheter som i Sverige inte ens skulle nå upp till klass C eller D. De här diskrepanserna och hur de slår orättvist har man i Bryssel inte tagit hänsyn till.

Men det hjälps inte. Någon pardon står inte att få. Fastigheterna ska ändå klimatrenoveras enligt det uppdaterade EU-direktivet. Nyare fastigheter som redan kvalificeras sig för energiklass A klarar sig men uppemot hälften av Sveriges fastighetsbestånd kommer att behöva renoveras. I många fall handlar det om mycket omfattande ombyggnad.

Motiveras av ”klimatnödläge”

Uppdateringen är en direkt följd av att EU-parlamentets klimatalarmister 2019 lyckats driva igenom ett beslut att utlysa ”klimatnödläge”, vilket i sin tur lade grunden för den överstatliga klimatlag som klubbades 2021.

I kontrast till EU-ländernas medborgare, som kommer att drabbas hårt ekonomiskt av renoveringskraven och redan dignar under klimatrelaterade kostnader på en rad andra områden, kommunicerar makthavarna i Bryssel en rejäl portion stolthet över besluten.

Jämför klimatpålagorna med resorna till månen

EU-kommissionens ordförande Ursula Leyen drar sig inte för att jämföra klimatåtgärderna med bragden att skicka människor till månen:

– Vi har inte alla svaren ännu. I dag är början på en resa. Men det här är Europas ”en man på månen”-ögonblick.

Kostnadsmässigt äger jämförelsen viss giltighet. Nasas Apolloprojekt uppges omräknat i dagens penningvärde ha kostat motsvarande 1 700 miljarder skattekronor. EU-ledningen har aviserat att man ämnar ta en nästan lika stor summa pengar av unionens skattebetalare för sin ”gröna giv” grundad på föreställningen att jorden i annat fall kan vänta en nära förestående undergång.

Mer oklart är om EU:s klimatgiv när historien om vår tid ska nedtecknas kommer att beskrivas som en lika stor bragd som månlandningarna eller om den kommer att redogöras för i mindre smickrande ordalag.