europaparlamentet-appar

Foto t v: Diliff, CC BY-SA 3.0

Inrikes

EU vill läsa ALLA dina meddelanden och e-post

Publicerad 3/19/2021
Annons

I slutet av förra året infördes European Electronic Communications Code som gav användarna ett starkt skydd för elektronisk korrespondens. I efterhand har man ansett att detta skydd var alltför starkt och har sedermera förhandlat fram ett undantag i väntan på ännu en ny uppsättning regler som inte går lika långt som EECC.

Enligt sajten Femte juli är det knappt någon som uppmärksammat de nya regelverken som håller på att införas. Dessa motiverar man med att man vill skydda barn mot sexuella övergrepp på nätet, något som blir svårare att protestera mot än exempelvis penningtvätt eller droghandel.

LÄS ÄVEN: Nu vill regeringen kunna läsa dina meddelanden i Messenger också

De nya reglerna innebär att samtliga dina meddelanden som skickas via appar och e-post ska genomsökas. Även krypterade meddelanden ska kunna genomsökas. Meddelanden som flaggas genom en automatisk algoritm kommer att överföras till en privat organisation i USA som manuellt ska läsa dem och eventuellt skicka vidare till polis eller andra myndigheter och organisationer.

Enligt siffror från den schweiziska polisen är dock 90 procent av alla automatiserade flaggningar falska.

Omfattade intern kritik

Hos Europeiska datatillsynsmyndigheten, EDPS, anser man att lagförslaget varken är nödvändigt eller proportionerligt. Det saknar laglig grund, tydliga regler och tillräckliga skyddsåtgärder. Och på EU-parlamentets utredningstjänst, EPRS, anser man att en sådan här lag endast bör inriktas mot personer som är misstänkta för att ägna sig åt något brottsligt. Man pekar även på att förslaget strider mot dataskyddsförordningen GDPR.

Men i Europaparlamentet har en stor majoritet redan sagt ja till att gå vidare och förhandlingar pågår. Samtliga svenska partier i parlamentet ska ha röstat ja utom Vänsterpartiet som är avvaktande.

Den konsoliderade texten väntas släppas av EU-kommissionen i april och godkännas i Europaparlamentet under sessionen i maj.

Man kan även fundera på hur EU resonerar. Ena stunden vill man skydda användarnas data mot företag som Google, Facebook med flera. Och i nästa ögonblick vill man att våra meddelanden och vår e-post skall avkrypteras – vilket kommer att göra innehållet i dessa tillgängligt för just Google, Facebook och alla andra företag du använder för dina meddelanden och din e-post.

Ytterligare en aspekt är att rätten till privatliv och privat korrespondens är en grundläggande rättighet fastlagen i bland annat Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, vilket dock inte tycks vara något som beaktas i detta fall.

Andreas Nilsson
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
709Zelenskyj kräver bojkott av Marabou: ”Stöttar Rysslands krigskassa”
Annons