turow-8948874

Kraftanläggning i Turow, Polen. Bild: Kancelaria Premiera.

Utrikes

EU:s klimatutpressning mot Polen – tvingas böta fem miljoner om dagen

Publicerad 9/22/2021
Annons

En rad hot och utpressningsförsök har de senaste åren riktats mot Polen i syfte att tvinga landet att ändra sin politik på ett flertal områden. Nu vill Bryssel även styra landets energipolitik och kräver landet på motsvarande fem miljoner kronor om dagen om man inte upphör med kolbrytning.

Polen har traditionellt fått det mesta av sin energi från kol. Man är emellertid i färd med en omfattande omställning till klimat- och miljövänligare energislag. I Bryssel vill man dock detaljstyra hur och i vilken takt omläggningen genomförs.

Med hjälp av ett tillfälligt beslut i EU-domstolen skickar man nu kravbrev på en halv miljon euro – cirka fem miljoner kronor – varje dag för att tvinga Polen att upphöra med utvinning av kol i staden Turow. Regeringen i Warzawa vägrar dock låta sig utpressas för att ändra sitt i demokratisk ordning fattade inrikespolitiska beslut.

Aktivister i Tjeckien drev fram stämning

Kolbrytningen hamnade i EU-domstolen efter att klimat- och miljöaktivister i grannlandet Tjeckien förmått det landets regering att anmäla verksamheten. Man spekulerar i stämningsansökan kring att brytningen ”kan få en negativ inverkan på vatten och luft”.

Den polska regeringen har emellertid bedömt påverkan på klimat och miljö som marginell och beviljat förlängt tillstånd för kolbrytning. Landet är också fortfarande beroende av kolet som står för 70 procent av energiförsörjningen.

Fem miljoner i böter – varje dag

EU-domstolen har ännu avgjort målet men de tjeckiska aktivisterna lyckades utverka ett interimistiskt beslut där Polen tvingas upphöra med kolbrytningen fram till dess dom fallit. Varje dag som verksamheten fortsätter i strid med beslutet ska det polska folket enligt beslutet böta motsvarande fem miljoner kronor till EU.

I Polen har man reagerat starkt mot andra länders och Bryssel-nomenklaturans försök att utpressa landet att ändra sin politik. Tidigare har det handlat om att utifrån styra landets migrationspolitik, rättspolitik, familjepolitik, kulturpolitik och mediepolitik, Nu gäller det alltså energipolitiken.

Polen låter sig inte utpressas

Den polska regeringen har svarat att man inte kommer att ge efter för utpressningsförsöket. Kolbrytningen kommer att fortsätta i enlighet med det nationella tillståndsbeslut som fattats.

Regeringens ställningstagande har starkt stöd hos stora delar av det polska folket. Omfattande arbetslöshet hotar om landet tvingas lägga ned kolbrytningen i snabbare takt än nya jobb kan skapas.

Farhågor att demokratin åsidosätts

Fallet är det första där en regering i EU stäms i en klimatfråga. Många befarar dock att så kallad lawfare kommer att eskalera på området.

Inom klimatrörelsen menar man att jordens undergång nu närmar sig i sådan snabb takt att demokratiska principer måste åsidosättas. För att undkomma den stundande katastrofen ska beslut i stället fattas utanför det parlamentariska systemet, exempelvis genom att stater stäms i domstol.

Samnytt har tidigare uppmärksammat hur aktivistorganisationer i flera länder mobiliserat för att systematisera detta. Även i Sverige ligger krafter i startgroparna för att stämma den svenska staten i syfte att tvinga den att bedriva en annan klimatpolitik än den väljarna röstat fram.

LÄS ÄVEN: Klimataktivister planerar att stämma staten

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
772Man ihjälskjuten vid idrottsplats – ”Man vill flytta från Stockholm”
Annons