På fredagen presenterar ECDC en ny bedömning av pandemiläget och man säger sig tydligt se en andra våg som förväntas bli ännu värre.

Smittskyddsmyndigheten analyserar och tolkar data från EU-länderna och utvärderar läget. I den senaste rapporten konstaterar man att smittspridningen ökat stadigt sedan augusti med en kraftig eskalering de senaste veckorna.

– Vi är helt tydligt i en andra våg. Vi förväntar oss en fortsatt ökning av antalet smittade, säger Agoritsa Baka, expert på krisberedskap på ECDC.

I takt med den ökade smittspridningen kommer det bli allt svårare att skydda äldre och att fler blir allvarligt sjuka även utanför riskgrupperna är oundvikligt.

Smittspårning

De länder som rapporterar flest fall är Tjeckien, Belgien, Frankrike, Spanien och Italien. Än så länge ligger dock dödstalen på en lägre nivå än i våras.

Råden till EU-länderna är en fortsatt satsning på smittspårning, stöd för testning och förbereda sjukvården för ett ökat tryck samt skydda den sårbara befolkningen.