Eva Alinder beskrivs som en frisk och pigg äldre kvinna – som fick möta en fruktansvärt död på sitt äldreboende utan någon hjälp. Enligt hennes dotter nekades hon t o m syrgas och fick kvävas och kippa efter luft en hel natt – tills hon dog.

Förra helgen fick hennes dotter Catharina ett telefonsamtal från äldreboendet där hennes mamma bodde. Eva hade då utvecklat hög feber, kräktes och hade andra symptom typiska för Covid-19. Catharina åkte till boendet direkt och blev chockad av det hon fick se:

– Jag kom dit och märkte att hon låg där utan syrgas och kunde knappt andas, berättar hon för Expressen.

Enligt Catharina ifrågasatte hon varför hennes mamma inte fått åka till sjukhus, men fick till svar att man numera ”inte gör det” samt att ”vi kan inte göra någonting”.  Hon fick även höra att hennes mamma var ”för gammal” för att skickas till sjukhus.

Catharina försökte få vården att testa henne för Covid-19, men det fanns varken tid eller personal för detta. Den närmaste tiden skulle vara på söndag eller måndag. På söndagsmorgonen avled dock Eva.

– De lät mamma ligga i så många timmar utan syrgas, och plågas ihjäl, utan att komma in på sjukhus. Hon jobbade hela sitt liv, och betalade skatt, och det här var tacken. Hon var nere på 60 procent i syresättning. Det var fruktansvärt för mig och min syster att behöva se hur hon led under sitt sista dygn, berättar Catharina.

I hennes journal stod att palliativ vård – vård i livets slutskede – skulle sättas in. Catharina, som är utbildad undersköterska själv, menar dock att den enda vården hennes mamma fick bestod av Alvedon och att öppna fönstret. Senare berättade ansvarig läkare på boendet att Eva ”mycket sannolikt dog av corona”.

Eftersom diagnosen inte är bekräftad med ett test kommer hon dock inte att ingå i statistiken över dödsfall till följd av corona i Sverige.

En läkare i primärvården i Skåne ifrågasätter ledningens direktiv att ringa upp äldre och få dem att avstå från intensivvård så att deras ”val” finns inskrivet i journalen och kan bli grund för att neka dem vård ifall de insjuknar i Covid-19. Läkaren menar samtidigt att det finns en brist på syrgas – som enligt honom kan bli en vårdinsats som vänder sjukdomsförloppet och kan rädda liv. Istället för syrgas erbjuds de äldre morfinsprutor – som tvärtom försvårar andningen:

”De har rätt att få lite syrgas. Inte enbart morfin som minskar andningsförmågan och söver patienten till döden,” skriver han i ett inlägg på Facebook:

https://www.facebook.com/jon.tallinger.9/posts/2573058846290175?__cft__[0]=AZUHkihD1MuRkQfe0591JD01ZeGa3WIR32suLeiiYKpC76XU9RYtRpYWkYDUP_AYnmiVwUxSIwbTt_1wYds0WbjZnk8ybayEZ8N79QtEzaG8PJ_J9m-pqRojNwajJM-b2Jo&__tn__=%2CO%2CP-R