26-åriga civilingenjören Evelina Hahne i Stockholm stoppas från att gå med i Hemvärnet. Anledningen är att hon anklagas för att ha fel värdegrund och därför inte får vara verksam inom Försvarsmakten. Överste Thomas Karlsson, chef för Mellersta militärregionen, berättar för Samnytt att den som är intresserad av att söka sig till Försvarsmakten kan läsa på om värdegrunden, för att se om det är någon idé att ansöka.
– Den värdegrunden kanske inte överensstämmer med ens egen, säger han.

Det är i oktober förra året som Evelina Hahne skickar in en ansökan om att gå med i Hemvärnet vid Järvabataljonen i Stockholm.

– Jag ville ursprungligen bli sjukvårdare, men de hade fullt, berättar Evelina för Samnytt.

Efter samtal med Försvarsmaktens rekryteringshandläggare Pierre Andersson bestäms att Evelina istället ska utbildas till signalist, något det råder brist på inom Hemvärnet. Hon börjar träna för att komma i form inför den grundläggande soldatutbildningen.

– Jag tränar, marscherar och har ganska hård träning. Allt flyter på, förklarar hon.

Ansökan avbryts

Men i torsdags förra veckan, drygt tre månader efter att ansökan skickats in, får Evelina plötsligt ett mejl från Pierre Andersson om att hennes ansökan till Hemvärnet ”ska avbrytas”.

Faksimil

Fria Tider var först med att rapportera om den avbrutna rekryteringen, och i ett inspelat telefonsamtal mellan Evelina Hahne och Pierre Andersson som tidningen publicerat ges en förklaring till varför den avbröts.

– Nu är vi inne på Twitter och kollade en del saker som du skrev där. Och det var saker som jag inte bedömde var förenliga med Försvarsmaktens värdegrund, säger Pierre Andersson i samtalet.

Andersson vill emellertid inte peka på vilket eller vilka inlägg på Twitter han syftar på.

– Nej, det tänker jag faktiskt inte göra, säger han i samtalet.

Pierre Andersson är själv politiskt engagerad i sociala medier. Han är medlem i Facebook-gruppen ”Sverigedemokraterna i riksdagen – Nej tack.” – en grupp som drivs av en tidigare V-politiker med utländsk bakgrund. Gruppen blandar saklig kritik mot SD med falska påståenden och grova påhopp.

Personen bakom gruppen är själv dömd för bland annat förtal och vapenbrott.

Man i Alternativ för Sverige

Det formella beslutet att avbryta Evelina Hahnes rekrytering är fattat av överstelöjtnant Johan Midenby, som är chef för Livgardesgruppen. Evelina tror att det är Pierre som gått igenom hennes sociala medier och reagerat på något han läst där.

– Det är så jag tolkar det. Det verkar som att Pierre gjort den här granskningen och meddelat Johan Midenby, och sedan har Johan Midenby fattat beslutet, säger hon.

Evelinas man William Hahne var fram till för två år sedan en ledande företrädare för Alternativ för Sverige (AfS), men har nu lämnat alla sina uppdrag för partiet. Evelina säger själv att hon inte har någon formell position i eller förtroendeuppdrag för AfS. William är visserligen deltidssoldat, men Evelina misstänker ändå att hans politiska bakgrund kan ha spelat in i en ”helhetsbedömning” där de beslutat avbryta rekryteringen.

– Jag vet inte, jag kan bara spekulera eftersom de inte vill svara, säger hon.

Värdegrund viktigt

När Samnytt ringer upp Johan Midenby vill han inte svara på våra frågor. Istället pratar vi med hans chef, överste Thomas Karlsson som basar över Mellersta militärregionen.

Överste Karlsson berättar att saker som kriminalitet, fel värdegrund och ”sociala förutsättningar som dålig ekonomi” kan göra att man inte släpps in i Försvarsmakten. Det samma gäller om man är aktiv i ett parti som Försvarsmakten inte anser är rumsrent.

– Om det är extrempartier, då pratar jag om verkliga ytterligheter, för ytterligheter kan inte rymmas inom ramen för Försvarsmaktens värdegrund. Då pratar jag inte om partier i riksdagen, utan mer extrema grupper.

Så om man är engagerad i Feministiskt initiativ, då är man för extrem?

– Nej, det är inte sådana partier jag menar. Tidigare KPMLR(r), med revolutionära tankar hade inte varit så lämpligt. Jag pratar om ytterligheter där man ser att värdegrunden inte överensstämmer med Försvarsmaktens värdegrund.

”En mångetnisk anställningskultur”

Översten tycker inte att det behöver vara något problem att rösta på Sverigedemokraterna och samtidigt tjänstgöra i Försvarsmakten. Däremot är partiet Alternativ för Sverige ”möjligen” för extremt.

– Försvarsmaktens värdegrund är heltäckande när det gäller sexuell läggning, etniska grupper och så vidare. Då finns det kanske yttringar i det här partiet som inte tillgodoser de värdegrundskriterier som vi utgår ifrån, säger han.

– Det finns ingen skarp gräns, utan allt handlar om en bedömning.

Uppmanas läsa på om värdegrunden

Överste Thomas Karlsson uppmanar den som är intresserad av att söka sig till Försvarsmakten att läsa på om värdegrunden på myndighetens hemsida. På så sätt kan man själv avgöra om det är någon idé att överhuvudtaget ansöka.

– En mångetnisk anställningskultur är något vi anammar. Från olika kulturer. Det ligger i sakens natur i Försvarsmakten, säger han.

– Om det här är en del av Försvarsmaktens värdegrund, så kanske inte den värdegrunden överensstämmer med ens egen. Och då har man ju dragit den slutsatsen som enskild person.

Kan ringa och fråga

Den som fortfarande är osäker efter att ha läst på hemsidan kan alltid ringa och fråga Försvarsmakten, berättar överste Karlsson.

– Men normalt sett är det vad det politiska allmänna demokratiska systemet utgår ifrån när det gäller värdegrund, vad statliga bolag använder som värdegrund. Det är ganska naturligt. I alla fall för mig och många med mig. Värdegrunden faller sig naturligt utifrån den förutsättning och den demokrati vi lever i, med en multietnisk kultur i Sverige.

Fast i till exempelvis riksdagen finns det de som inte anser att Sverigedemokraterna, eller ens M eller KD, har rätt värdegrund? Vi har en debatt där vissa profilerade politiska företrädare pratar om ”blåbruna” partier. Då skulle det kunna betyda att om man röstar på M, KD eller SD, då passar man inte i Försvarsmakten? Och då har ni uteslutit två tredjedelar av ert rekryteringsunderlag?

– Nej, man ska inte se det partipolitiskt generellt, utan jag pratar om ytterligheter. Extremister. Jag nämnde KPML(r) som exempel innan, men de finns inte längre. Med omstörtning som metod för att påtvinga sin egen uppfattning på andra.

Hoppas på omprövning

Evelina Hahne har inte hört något mer från Försvarsmakten och hon funderar fortfarande över vad de anser är fel med hennes värdegrund. Hon har heller inte fått någon konkret förklaring av vad hon sagt och gjort som inte accepteras.

Hon hoppas nu att Försvarsmakten omprövar sitt beslut så att hon får bli signalist i Hemvärnet, som det var bestämt från början.

– Jag vill gå den här utbildningen. Jag har tränat jättehårt inför det här. Jag har under hela den här processen inte fått någon indikation på att jag inte skulle vara välkommen, och jag vill att de omprövar sitt beslut och låter mig vara en del av försvaret, säger hon.

Vill du fortfarande vara en del av Försvarsmakten?

– Sverige är fortfarande mitt land, och jag vill att Sverige ska försvaras. Jag vill vara en del av försvaret. Bara för att det sitter vissa individer på plats nu som är demokratifientliga, så vill inte jag att mitt land ska gå under om det skulle komma ett yttre hot, säger Evelina Hahne.