2015 kom 163 000 asylsökande migranter till Sverige. Fem år senare har nästan 100 000 av dessa beviljats uppehållstillstånd varav 60 000 är permanenta. När det gäller gruppens förmåga till självförsörjning är det nattsvarta siffror som presenteras.

Av de som i dag är mellan 20 och 64 år, drygt 35 000 personer, hade lite mer än hälften någon gång under 2019 en inkomst från arbete. Vilket slags arbete och hur stor andel av dessa som var subventionerade av staten framgår dock ej av siffrorna som TT begärt fram av SCB.

LÄS ÄVEN: 94% av asylinvandrarna från 2015 lever på bidrag

Samtidigt fick nästan 12 000 ekonomiskt bistånd och lika många arbetsmarknadsstöd. Ytterligare 10 000 fick föräldrapeng och 8 700 studiemedel. Nästan 16 000 hade fortfarande etableringsersättning och 15 000 hade ingen ingen inkomst alls från arbete.

Misslyckande

Inkomsterna från arbete rör sig om i snitt 100 000 kronor per år och kvinnorna tjänar betydligt mindre – ca hälften.

– Jag är inte beredd att peka finger åt något håll om vems misslyckande det är. Men som ekonom reagerar jag ju över att det är tusentals individer i arbetsför ålder som inte har någon som helst arbetsinkomst, säger Johan Eklund, professor vid Blekinge tekniska högskola och vd på Entreprenörskapsforum, till Expressen.

Enligt Eklunds studier var bara hälften av de migranter som kom mellan 1990 och 2016 självförsörjande efter 12-13 år.

LÄS ÄVEN: Mer än hälften av migranterna som kom 2015 har fått uppehållstillstånd

– För samhället innebär det här en belastning. Bidragsberoendet utgör en samhällsekonomisk kostnad. Sedan är frågan också vad som händer med individer som inte är delaktiga i samhället? Det är ingen fet tillvaro som den här gruppen i genomsnitt har.