Problem med färdtjänsten blir allt vanligare för synskadade med ledarhund. En av de drabbade är Åsa Blom, som beskriver hur hon ofta blir illa bemött av ”vissa taxiförare”. Hon har även vid flera tillfällen nekats att åka med.

En ledarhund är en specialdresserad hund som hjälper personer med grav synnedsättning eller blindhet att leva ett friare liv. Hunden är ett ovärderligt hjälpmedel för Åsa Blom och många andra i liknande situation.

I VLT skriver Åsa att trots att hon varje gång förtydligar, vid bokningen, att ledarhunden är med blir hon ofta nekad när föraren väl dyker upp. I tidningen beskriver hon även sitt senaste möte med färdtjänsten, som skedde tidigare i veckan.

LÄS ÄVEN: Synskadad med ledarhund attackerad med smällare

Följer inte reglerna

Först klev föraren inte ur bilen och gav sig till känna, vilket är ett krav då synskadade sällan kan se bilen de ska åka med. Därefter vägrade föraren låta hunden åka med, trots att han visste i förväg att den skulle med. Det var inte förrän Åsa ”blivit riktigt arg” som föraren motvilligt öppnade bakluckan så att ledarhunden kunde hoppa in.

”Att bli illa behandlad när man ska åka färdtjänst på grund av att man har ledarhund börjar bli allt vanligare”, skriver hon i tidningen. Vad Åsa beskriver är ett eko av vad SVT konstaterade 2017: ”Det händer allt oftare att färdtjänstförare vägrar ta emot kunder med ledarhund, trots att synskadade har rätt till det”, skrev statstelevisionen då. Det är alltså ett problem som varit känt i flera år men inte åtgärdats utan tvärtom förvärrats.

LÄS ÄVEN: Myndighet avslöjas betala för talböcker där inläsaren sover – ”Oacceptabelt”

Känt problem som förvärrats

Synskadades riksförbund menade 2017 att reglerna ignoreras eftersom det är förhållandevis få som har ledarhund och det därför inte upplevs som ett stort problem när någon anmäler undermålig service. Anmälningarna läggs bara på hög och leder inte till några konsekvenser för de färdtjänstförare som bryter mot reglerna.

2019 granskade Diskrimineringsombudsmannen (DO) Sverigetaxi och Taxi Kurir, sedan en kvinna nekats körning från Arlanda av så många som 20 olika taxibilar, samtliga knutna till färdtjänst. Trots detta kom DO fram till att taxibolagen ”inte överträtt diskrimineringsförbudet”.

Kopplingar till islam

Samma år rapporterade Samnytt om att situationen för synskadade med ledarhund är likartad i andra delar av Europa och att problemet kan kopplas till islam där hundar anses ”orena”. En betydande andel av förarna har sin bakgrund i muslimska länder. Trots att chaufförerna är skyldiga att låta ledarhundar följa med är det många som vägrar med hänvisning till sin tro.

LÄS ÄVEN: Muslimska taxichaufförer vägrar köra ledarhundar – anses ”orena”