På tisdagen inleddes en ny vaccinationskampanj vilken regeringen presenterar som ”den breda vaccinationen med uppdaterat covid-19-vaccin”. Vid en tillhörande pressträff svarade socialminister Jakob Forssmed (KD) på frågor och framförde då att han ”har svårt att förstå” invändningar mot covid-vaccinering.

Pressträffen hölls av socialminister Jakob Forssmed och Johan Kaarme, chef för Folkhälsomyndighetens avdelning för smittskydd och hälsoskydd, och där framfördes det att den senaste statistiken visar att spridningen av covid-19 fortsätter att öka i landet.

LÄS ÄVEN: Sjuksköterska kritisk till covidvaccinen hotades med Säpo

De som rekommenderas vaccination mot covid-19 uppmanas också se till att få det gjort snart. Detta ”för att bidra till en så frisk höst och vinter som möjligt”.

– Om du rekommenderas att ta vaccinet: Gör det, meddelade socialminister Jakob Forssmed.

Även den som inte ingår i någon riskgrupp har möjlighet att vaccinera sig mot covid-19.

– Det uppdaterade vaccinet kommer även att finnas tillgängligt för personer som är mellan 18 och 64 år och inte omfattas av rekommendationerna, sa Forssmed.

Faksimil Regeringen

Vill se spädbarn vaccinerade

Socialminister Forssmed framförde att vaccin ”det bästa sättet att skydda sig mot allvarlig och sjukdom och död”.

– Vaccin är alltjämt det bästa sättet att skydda sig mot allvarlig sjukdom och död. Samtidigt håller det nere smittspridningen och minskar antalet inneliggande i vården, sa Forssmed.

Vidare framförde Forssmed att vaccinet är ”regulatoriskt godkänt” för barn över sex månader.

– Därutöver har regeringen fört en dialog med Folkhälsomyndigheten och Sveriges kommuner och regioner för att reda ut hur möjligheterna för barn och unga att vaccinera sig mot covid-19 ser ut. Och vi kan slå fast att det inte föreligger något juridiskt hinder för personer under 18 år att vaccinera sig mot covid-19 i Sverige och därmed inte heller för regionerna att erbjuda sådana vaccineringar. Och det vaccin som köpts in är regulatoriskt godkänt för barn över sex månader, sa Forssmed.

LÄS ÄVEN: Studie: Covidvaccin kopplas till ökad dödlighet

Svårt att förstå kritik

Vid pressträffen bad tidningen Epoch Times om en kommentar hur regeringen ser på kritik mot covid-vaccinering.

– Det är uppenbart från de bilder som Folkhälsomyndigheten visar – att vaccinet har effekt. Att det alltid är det bästa skyddet vi har mot svår sjukdom och död och att de grupper som rekommenderas att ta vaccinet – det är ett klokt beslut – där man noga har vägt också att nyttan överväger de eventuella nackdelarna som kan finnas. Så jag har svårt att förstå invändningarna.

LÄS ÄVEN: Forskare: Våg av ”turbo-cancer” kan bero på covid-vaccin

Se hela pressträffen:

SE CENSURERADE VIDEON: Elsa Widding (SD) om covidvaccin