Pengarna inte räcker till för de mest basala åtgärder som att dra ut en död tand för svenska pensionärer. Samtidigt beskattas deras redan låga pensioner för att omfördela pengarna och bekosta den dyra rekonstruktiva tandvården för illegala migranter. Utöver detta finansierar staten en ”faktagranskningstjänst” som försöker mörka förhållandet.

I slutet av förra veckan publicerade SvD i samarbete med den statsfinansierade faktagranskningstjänsten Faktiskt.se en artikel som hävdar att den dyra tandvården för pensionärer inte kan jämföras med den tandvård som asylsökande och illegala migranter får nästan gratis i Sverige. Samhällsnytt har granskat artikelns påstående och kommit fram till att SvD försöker vilseleda sina läsare i frågan.

LÄS MER: Statsfinansierad faktakoll vilseleder om tandvård för illegala: ”Mestadels fel”

I artikeln antyder journalisten Per Kudo att situationen med tandvård för svenska pensionärer inte är så alarmerande som Samhällsnytt påvisar – bland annat genom att nämna ett så kallat tandvårdsintyg som ger rätt till subventionerad tandvård. Problemet är dock att bara ett försvinnande litet antal pensionärer har rätt till det – främst de som bor på äldreboenden. Samtidigt gör sig den dystra verklighet som gäller för en majoritet av svenska fattigpensionärer påmind om man tar del av en läsarfråga som publicerats i Hemmets Veckotidning från den 21 maj.

Under rubriken ”Fråga husläkaren” berättar pensionären Anna om sin situation – och ber redaktionen om råd:

”Jag har en fistel i gommen sedan ett år tillbaka. Tandläkaren sa att det beror på att jag har en död tand och han vill dra ut den. Men på grund av min låga pension kan jag inte ordna de 1500:- kronor som det kostar.

Tandsköterskan försökte på alla sätt övertala mig att ordna pengar, för det var ”farligt” om det inte blev åtgärdat. Är det på grund av bakterierna som eventuellt kan påverka hjärtat?”

                                                                                                                                                         Anna

Av insändaren följer att vissa fattigpensionärer inte har råd till den mest akuta tandvården på grund av för låg pension. Det bör även noteras att den låga pensionen även blir ytterligare beskattad av staten – bland annat för att omfördela medel från Anna och finansiera den dyra tandvården för personer som inte har tillstånd att befinna sig i Sverige. Enligt Samhällsnytts granskning kan det handla om omfattande tandvårdsinsatser som inkluderar ersättning av proteser, kronor och annan rekonstruktiv tandvård.

Vi har tagit fram en jämförelsetabell baserad på en prislista från Folktandvården i Stockholms län som ger exempel på prissättningen för svenska pensionärer och illegala migranter.

Reaktionerna i sociala medier på jämförelsen visar att många uppfattar sakförhållandet som djupt orättvist. Därför är det knappast förvånande att den statsfinansierade faktagranskningstjänsten med de största medierna försöker att vilseleda kring detta.

Samhällsnytt har sökt SvD:s journalist Per Kudo som skrivit artikeln om tandvård för Faktiskt.se för kommentar med anledning av Annas inlägg.

Enligt Eurostat finns det cirka 328 tusen pensionärer som lever under gränsen för relativ fattigdom i Sverige. Detta är den högsta andelen i Norden.

Källa: Aftonbladet