➤ SELEKTIV POLYGAMI Suad Muhamed kom till Sverige för 32 år sedan. Hon kallar sig feminist men ännu idag håller hon fast vid de patriarkala muslimska sedvänjor och värderingar hon växte upp med i hemlandet Etiopien. I den polygamidebatt som blossat upp i spåren av att en nyanländ man med tre fruar fick tre bostadsrätter i Nacka, säger hon att Sverige borde tillåta månggifte – men bara för män.

I Sverige har Suad utbildat sig till islamolog och har ägnat sitt liv i Sverige åt att propagera för islam. Trots att hon kallar sig för feminist, tror hon inte på jämställdhet mellan män och kvinnor. Månggifte bör vara ett privilegium för män, anser hon.

Att en kvinna skulle vilja ha samma rättighet är enligt Suad emot naturen – en riktig kvinna vill och ska bara ha en man, slår hon fast. Kvinnans rättigheter tillgodoses enligt Suad i stället genom hennes rätt att gifta sig med en man som redan har en eller flera andra fruar.

LÄS MER: Feminist föredrar muslimsk polygami framför svensk kärnfamilj

Att man som invandrare i Sverige ska följa svenska lagar och anpassa sig till det svenska samhället är inte en princip som Suad tycker är viktig. Tvärtom säger hon att om inte Sverige anpassar sin lagstiftning till islam, bl.a. genom att tillåta månggifte för män, då kommer muslimska män ändå att gifta sig med flera kvinnor, oavsett vad lagen säger.

Därför bör månggifte för män göras lagligt, anser Suad. Motsvarande resonemang har förts i debatten om en annan muslimsk sedvänja, den att skära bort förhuden på nyfödda pojkars penis. Om det skulle bli olagligt, vilket många anser att det borde vara, då skulle muslimska invandrare i Sverige begå dessa övergrepp på barn ändå.

LÄS MER: Nacka kommun köpte tre bostadsrätter för månggift nyanländ från Syrien

Suads biologiska föräldrar är döda men tack vare att hennes pappa tog sig ett antal yngre fruar har hon idag ett antal ”bonusmammor”, något hon anför som ett argument för införande av muslimskt månggifte för män i Sverige. Att någon på motsvarande sätt skulle kunna se det som positivt med ”bonuspappor” föresvävar av allt att döma inte Suad.

Suad säger att en kvinna måste acceptera att hennes man tar sig flera nya och yngre fruar när hon själv blir äldre. Hon berättar att hennes egen mamma blev svartsjuk när pappan gjorde detta, men det spelar ingen roll eftersom Koranen säger att fyra fruar är en mans rättighet.

– Alla muslimer som tror på Koranen och profetens väg vet att en man får gifta sig med flera, slår Suad Mohamed fast.

Efter 32 år i Sverige tror sig Suad veta att svenskarna anser det helt normalt att en man har en fru och tio älskarinnor. Därför menar hon att det är hyckleri av svenskar att motsätta sig musimskt månggifte för män.

Bör månggifte tillåtas i Sverige?