Sverige har enligt utrikesministern en unik kompetens på området.

Den svenska insatsen kommer bestå av att erbjuda utbildningsplatser vid det centrum för implementering av genderperspektiv i militära operationer som finns vid Swedint i Kungsängen (Nordic Center for Gender in Military Operations, NCGM). Centrumet är sedan 2013 utsett som huvudansvarig för genderområdet inom Nato.

”Sverige är en stark förespråkare av och har länge drivit arbetet för ökad implementering, förståelse, utbildning och kompetens inom genderområdet. Något som ligger i linje med regeringens feministiska utrikespolitik och Sveriges arbete med den redan existerande säkerhetsrådsagendan för kvinnor, fred och säkerhet”, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

– Gender i militära operationer är en prioriterad fråga för Sverige. Vi har unik kompetens där NCGM har utvecklat och levererar den enda certifierade genderrådgivarkurs som existerar för militär personal. Med en ökad kompetens och förståelse för gender så ökar också den operativa effekten i ett insatsområde, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

– Sverige jobbar aktivt med frågan om kvinnor, fred och säkerhet. Vi gör det i EU, FN och i våra samarbeten med andra länder och organisationer, såsom Nato. Kunskap och utbildning är viktigt och genom NCGM bidrar vi till det, säger utrikesminister Margot Wallström.