Erik Thedéen, generaldirektör

Erik Thedéen, generaldirektör Fi.

Ekonomi

Finansinspektionen varnar för skuldkris

Publicerad 6/2/2021
Annons

I Finansinspektionens första stabilitetsrapport för 2021 menar myndigheten att de omfattande stödåtgärderna under pandemin varit viktiga, men varnar samtidigt för riskerna med det enorma pengaflödet.

I ett pressmeddelande redogör generaldirektör för Finansinspektionen Erik Thedéen för myndighetens syn på ekonomin framöver. Där skriver de att den ekonomiska återhämtningen kommer öka takten framöver delvis som en konsekvens av minskad smittspridning, delvis vaccinationerna som leder till en utfasning av restriktionerna. Dock menar de att vägen tillbaka är lång och pekar på att arbetslösheten fortfarande är hög.

– Omfattande stödåtgärder har varit nödvändiga för att dämpa de ekonomiska konsekvenserna av pandemin och för att påskynda återhämtningen. Samtidigt kan åtgärderna bidra till ökade stabilitetsrisker, exempelvis genom att låga riskpremier medför ett allt högre risktagande och stigande skulder, säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen i pressmeddelandet.

Låga räntor leder till högre risker

Samtidigt har risken i ekonomin ökat, skriver Fi, vilket blir tydligt genom kraftigt stigande tillgångspriser. Dessutom konstaterar Fi att hushållens skulder är fortsatt höga där bolånen ökar snabbare i dag än före krisen.

Även bland icke-finansiella företag har skulderna ökat under krisen, samtidigt som deras intäkter har minskat. Det gör dem mer sårbara framöver. Därför behöver den mycket expansiva ekonomiska politiken gradvis normaliseras, inte minst gäller det åtgärder som riskerar att leda till ökat risktagande på tillgångsmarknaderna.

Fi säger att det är dags att återinföra amorteringskravet. Fi höll en presentation av rapporten som kan ses nedan:

Andreas Nilsson
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
596Samnytt under hård attack med nya stämningar – varför alla Sverigevänner bör stötta
Annons