abdullahspass

Det är fritt fram för identitetsbedragare att skaffa multipla pass trots fingeravtryck och nya säkerhetsdetaljer.

Inrikes

Fingeravtryck i pass meningslöst – kollas ej mot databas

Publicerad 2/2/2022
Annons

Från och med 2 augusti 2021 är det obligatoriskt att lämna fingeravtryck om man vill få ett nationellt id-kort från polisen. Sedan den 29 juni 2009 är det obligatoriskt med fingeravtryck i svenska pass. Fingeravtrycken lagras i chip på passen och i id-korten men inte i någon databas. Exempelvis kan invandrare med multipla identiteter därför skaffa pass och nationella id-kort i samtliga sina identiteter, alla med exakt samma fingeravtryck inlagrade på chipet.

Trots att såväl svenska pass som svenska nationella id-kort som polisen utfärdar nu innehåller fingeravtryck så kan exempelvis invandrare med multipla identiteter, som Samnytt tidigare rapporterat om i en serie artiklar, skaffa dessa handlingar i alla sina identiteter eftersom polisen inte lagrar fingeravtrycken i någon databas.

Nytt utseende sedan 1 januari 2022

Sedan 1 januari 2022 har såväl pass som nationella id-kort fått nya utseenden. Designförändringarna uppges ha tillkommit för att försvåra för förfalskare. De nya passen kommer också prydas av flyttfåglar. Polismyndigheten förklarar varför:

För att symbolisera människans rätt till fri rörlighet har flyttfåglar använts som ett attribut för människans rörlighet. Inte helt oväntat rör sig även dessa över landets gränser fritt såsom människan också gör, via luft, vatten eller till fots.

Fingeravtryck i pass sedan 29 juni 2009

Sedan juni 2009 är det obligatoriskt med fingeravtryck inlagrade på ”datachip” på svenska pass. Förändringen infördes efter krav från EU. Noteras bör att polisen efter att ha tagit en persons fingeravtryck och lagrat in det i dennes pass omedelbart raderar fingeravtrycket från polisens egna datorer. Det finns alltså ingen databas att söka i för att kontrollera om samma fingeravtryck finns kopplat till andra identiteter.

Trots att exempelvis invandrare med multipla identiteter på det sättet gavs möjlighet att fortsätta få ut pass i varje identitet, alla med samma fingeravtryck, var Datainspektionen (numera IMY) kritiskt inställd till förändringen som man ansåg alltför integritetskränkande:

– Då man åker utomlands och ska visa passet till en annan passmyndighet så har man ju inte riktigt koll på vad som sker, om man lagrar det eller inte, ansåg Datainspektionens dåvarande IT-direktör Jarl Hellberg.

Fingeravtryck i nationellt ID-kort sedan 2 augusti 2021

Sedan den 2 augusti 2021 gäller krav på att man ska lämna fingeravtryck även för att få ut så kallade ”nationella id-kort” från polisen. Polisen skriver specifikt på sin Faceboksida att ”fingeravtrycken sparas endast på kortets chip”.

Polisen förklarar vidare att man i samband med gränskontroll inom EU är skyldig att låta sig fotograferas och få sina fingeravtryck tagna för jämförelse med information på det nationella id-kortet. För att lugna eventuella oroliga lägger polisen till att ”efter kontrollen förstörs fotografiet och fingeravtrycken omedelbart”.

Syftet med att lägga in fingeravtryck i ett chip på nationella id-kort uppges av polisen bland annat vara att det ”förbättrar möjligheterna” att kontrollera ”innehavarens identitet”.

Så kan invandrare fuska till sig pass och nationella id-kort

För den som inte följt Samnytts artikelserie i ämnet invandrare med multipla identiteter finns länkar till tidigare artiklar nedan. Av publicerade och kommande artiklar följer:

När en utlänning söker uppehållstillstånd i Sverige så tar Migrationsverket sedan tio år tillbaka dennes foto och fingeravtryck och lagrar i databaser. Detta gäller oavsett skäl till uppehållstillstånd så länge som den sökande är över 14 år. Människor som är födda i Sverige, kom hit innan de ansågs vara 14 år fyllda eller kom hit för mer än tio år sedan kan pröva att söka uppehållstillstånd hos Migrationsverket och den vägen få en ny/extra identitet. Alla fingeravtryck raderas i enlighet med fingeravtrycksdatabasen Eurodacs regler efter tio år.

Vägen via uppehållstillståndskort

Har du skaffat dig en extra identitet med din egen bild hos Migrationsverket så kan du via ett så kallat ”uppehållstillståndskort” skaffa dig ett id-kort hos Skatteverket utfärdat till denna extra identitet. Efter att den extra identiteten fått svenskt medborgarskap kan du gå till polisen och få ett pass och ett nationellt id-kort med ditt fingeravtryck utfärdat till dig själv i denna extra identitet.

Det spelar ingen roll om du redan har pass eller nationellt id-kort i annan identitet med samma fingeravtryck inlagrade. Polisen har ingen databas med fingeravtrycken och har därför ingen möjlighet att upptäcka ditt bedrägeri.

Vägen via intygsgivare hos Skatteverket

Ett vanligare sätt att skaffa sig en ny/extra identitet är annars att gå direkt via Skatteverket. Genom att ta med sig en ”intygsgivare” kan man hos Skatteverket få ut ett id-kort i godtycklig identitet. Skatteverkets kontroller gentemot Migrationsverket tycks obefintliga.

Ska du välja den här vägen så måste först någon annan ha ”skapat” identiteten du vill ikläda dig hos Migrationsverket. Det kan ge praktiska svårigheter om du ikläder dig en identitet som någon aktivt använder i Sverige.

För de som väljer detta tillvägagångssätt kan det vara mer praktiskt att anta en identitet utfärdad till någon som invandrat asylvägen, för att studera, som anhöriginvandrare eller som arbetskraft men sedan lämnat Sverige. Genom att låtsas vara någon som redan har uppehållstillstånd kan människor som aldrig haft uppehållstillstånd i Sverige runda Migrationsverket och med hjälp av Skatteverket ändå leva med ”äkta uppehållstillstånd i falsk identitet” i Sverige.

Efter att ha fått id-kort hos Skatteverket är det även för denna grupp bara att gå till polisen och kvittera ut ett pass eller ett nationellt id-kort med sitt eget fingeravtryck inlagrat. Det spelar ingen roll om du redan har en eller flera andra identiteter som skaffat pass eller nationella id-kort tidigare. Polisen har ingen databas och kan därför inte upptäcka det.

Notera att om personen som först skapade/registrerade identiteten hos Migrationsverket gjorde så inom de senaste tio åren och då bedömdes vara över 14 år så finns identitetens ”riktiga fingeravtryck” lagrade i fingeravtrycksdatabasen Eurodac. Såvitt Samnytt vet så gör polisen inga slagningar i Eurodac när någon med en giltig id-handling kommer och vill ha nationellt id-kort eller pass.

Andra vägar

Andra vägar till pass eller nationellt id-kort kan exempelvis vara att man fått ut ett körkort med sin egen bild i annans identiet efter en förlustanmälan. Detta körkort kan man sen ta med sig och kvittera ut pass eller nationellt id-kort.

LÄS ÄVEN: Härva med somalier utan taxileg hos Umeå Taxi
LÄS ÄVEN: Transportstyrelsen struntar i somaliska bedrägerier med körkort
LÄS ÄVEN: Identitetsfusket: Transportstyrelsen har inte begärt att få ansiktsigenkänna
LÄS ÄVEN: Transportstyrelsen: Vår databas är för dålig för att hindra identitetsfusk

Tomas Svantesson
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
630Studie: Covidvaccin kopplas till ökad dödlighet
Annons