Effekterna av corona-pandemin har påverkat mycket i samhället, bland annat har sjukvården fått allt längre väntetider samtidigt som många räds besöka sjukhus på grund av smittorisken. Två grupper som drabbats hårt av detta är de som lider av cancer och dåligt hjärta.

I ett reportage från SVT vittnar cancersjuka Emma om hur vården försämrats. Emma var redan diagnostiserad med cancer när hon under julen kände av en tydlig försämring i kroppen. När hon meddelade sina läkare dröjde det länge innan hon fick något svar.

– Det blir en väldig stress när man är sjuk och känner det i kroppen så pass tydligt, säger hon.

Enligt Emma verkar labb och vårdpersonal vara under stor press på grund av covid-19 och har därmed svårt att hinna med andra uppgifter.

– Vården har framförallt påverkats på det viset att vi har lyckats ställa färre cancerdiagnoser, säger Johan Ahlgren, verksamhetschef på Regionalt Cancercentrum Mellansverige.

”Många kommer att dö”

Ahlgren har nyligen lett en studie som konstaterar att tusentals fall ”på grund av pandemin ännu inte blivit upptäckta, diagnostiserade och behandlade för cancer”. Författarna till rapporten Uppskjuten cancervård skriver inte explicit att det beror på att sjukvården inte varit förberedd på en pandemi men det är den slutsats som dras.

Cancerscreening ställdes in för hundratusentals svenskar i våras. Konsekvensen har blivit att antalet fall som upptäcks minskat drastiskt. För exempelvis prostatacancer har antalet upptäckta fall minskat med 20 procent.

Under perioden mars till oktober 2020 diagnostiserades hela 6 000 färre cancerfall än normalt, vilket är en nedgång med 9,3 procent. Samtidigt finns inget som tyder på att antalet cancerfall i verkligheten minskat. Slutsatsen blir alltså att cirka 6 000 personer som vanligtvis skulle ha diagnostiserats nu har cancer men ännu inte vet om det.

Enligt Ahlgren väntas nu många som hade kunnat räddas om de diagnostiserats i tid istället avlida.

LÄS ÄVEN: Vaccinationshaveriet fortsätter – två tredjedelar av vaccinen saknas

Halvering av hjärtsjuka som sökte vård

Det svenska hjärtregistret, Swedeheart, noterade en halvering i antalet hjärtsjuka som sökte vård i pandemins början. Fler har sökt vård ju längre pandemin pågått men det är fortfarande långt färre än normalt.

– När pandemin slog till försvann våra patienter, säger Stefan James, professor i kardiologi vid Uppsala universitet.

Han konstaterar att många valde att stanna hemma med sina hjärtinfarkter och att flera av dem antagligen dog istället för att söka vård. Det är inte bara fler som kommer att dö av hjärtinfarkt, ett ökat antal kommer även att tvingas leva med åkommor som kronisk hjärtsvikt om de inte får behandling i tid.

I England har flera studier utförts i syfte att beräkna hur många liv som inställd cancervård kostat under pandemin. Uppskattningarna varierar stort i antal. Mellan 2 500 och 18 000 fler än normalt beräknas mista livet, skriver SVT.