Vid årsskiftet trädde en ny lag i kraft som gör att migranter som under asylprocessen bosätter sig i 32 specifika så kallade utsatta områden mister rätten till diverse bidrag. Nu planerar flera städer att undanta inte bara enskilda stadsdelar från ebo-lagen utan hela kommunen.

Samhällsnytt rapporterade nyligen om Helsingborg där man hänvisar till ett mångårigt inflöde och en försämrad integration. I dagsläget är bara en av tio asylsökande i staden anvisade dit, övriga har flyttat in på eget bevåg.

LÄS MER: Helsingborg vill stoppa inflyttningen av migranter

Nu ser fler kommuner chansen att minska inflödet men får kritik av Miljöpartiet och Centerpartiet som menar att lagen missbrukas.

– Hela syftet har ju varit att det just ska vara de områdena som har stora socioekonomiska utmaningar, och då får vi diskutera hur man ska lösa det här framöver. Jag tror att det skulle urholka systemet med ebo om många av landets stora kommuner, som är en del av de 32, skulle börja undanta hela kommunen, säger Jonny Cato, Centerpartiets migrationspolitiska talesperson.

Från Miljöpartiet anser man att det kan bli aktuellt med att ändra lagen igen.

– I första hand får vi ha dialog med kommunerna, men ser vi att man inte följer intentionerna med lagen, då får vi ändra lagstiftningen, säger partiets migrationspolitiska talesperson Rasmus Ling.

Andrum i mottagandet

En av kommunerna där man väntas gå i Helsingborgs fotspår är Landskrona.

– Landskrona är ju en av de städer som har tagit emot ett stort, kanske ett oproportionerligt stort, ansvar för den nationella migrationspolitiken. Och för att vi ska kunna fullgöra vårt integrationsuppdrag, så behöver vi ett andrum i själva mottagandet, säger kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L).

Även Katrineholm, Kristianstad och Halmstad kan följa efter.

– Jag tror att många kommuner kommer att göra samma bedömning som vi, det vill säga att man undantar hela kommunen. Dels för att man inte vill stigmatisera vissa områden, och dels för att det är en helt uppenbar risk för fusk, om man börjar dela upp kommunen i olika zoner, säger Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.