Genrebild. Faksimil Facebook

Fler kvinnor än män arbetslösa – ökningen nästan enbart utrikes födda kvinnor

100 Shares

För första gången sedan 2011 är fler kvinnor än män arbetslösa – 7 respektive 6,9 procent. Andelen kvinnor utan arbete under de senaste 12 månaderna har ökat med 1 500 till 74 000. Ökningen består nästan enbart av utrikes födda kvinnor med låg utbildning. Samtidigt ökar arbetslösheten generellt ytterligare.

På arbetsförmedlingen menar analytiker att det behövs en kombination av insatser för grupper som har svårt att komma in på arbetsmarknaden, som utrikes födda kvinnor.

– Det behövs en kombination av insatser. Utbildning är väldigt viktigt för den här gruppen som har en kort utbildningsbakgrund. Men samtidigt är det betydelsefullt att komma ut på en arbetsplats och praktik, exempelvis genom subventionerade anställningar, säger Sandra Offesson, analytiker på Arbetsförmedlingen.

LÄS ÄVEN: Tre procent av nyanlända kvinnor i arbete efter etableringsfasen

Tidigare har denna grupp ofta använt möjligheten till en så kallad extratjänst, vilket inte existerar längre. Subventionerade anställningar finns inte i samma omfattning längre, något Offesson menar har varit en viktig insats. Nu krävs en individanpassad utbildning och möjlighet att få arbetslivserfarenhet, anser hon. Medan vissa måste börja med att läsa in grundskolan behöver andra kortare kompletterande kurser.

– Utbildningsnivån har stor betydelse för möjligheterna att få ett arbete. Det visar sig bland annat genom att personer med gymnasial utbildning eller högre svarade för närmare 90 procent av sysselsättningsökningen bland utrikes födda under 2018, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

100 Shares
Kommentarer förhandsgranskas inte av Samhällsnytt och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Klicka här för att läsa våra kommentarsregler.