Nina Tojzner är en av de som fått fly och bor numera i Israel.

Orsaken till att alltfler judar känner sig tvungna att fly Sverige och Malmö i synnerhet talas det sällan så öppet som, som i TV4 på tisdagen.

Tojzner påpekar att man i Sverige är väldigt bra på att fördöma högerextrema, en grupp som dessutom är väldigt liten och i dagsläget inte utgör något större hot.

Att det är som Tojzner vittnar om bekräftas även av en tidigare undersökning, som också visar att antisemitismen är något vänstern har gemensamt med många muslimer.