Det var under en operation av ett barn som personalen på Sahlgrenska sjukhuset var osäkra på hur insulinpumpen skulles hanteras. Istället fick föräldrarna hoppa in med oklar ansvarsfördelning för vårdinsatsen som följd.

Barnet skulle i början av året genomgå en hjärnoperation och led av svår diabetes och hade därför en insulinpump, rapporterar Göteborg Direkt.

Då personalen var osäkra på hur insulinpumpen skulle skötas fick barnets föräldrar hjälpa till med att informera om barnets blodsockervärden under operationen.

LÄS ÄVEN: AVSLÖJAR: Vårdcentral i Stockholm anlitar falsk läkare – ”Det spelar ingen roll”

Men oklarheter ska ha uppstått när blodsockervärdena skulle tolkas och hur ansvarsfördelningen mellan föräldrar och personal skulle vara.

Händelsen lex Maria-anmäldes och där beskrivs hur tillståndet blev instabilt och barnet fick flyttas fram och tillbaka mellan vårdavdelning och intensivvårdsavdelning.

LÄS ÄVEN: Läkarna saknade svensk legitimation – vårdcentral utreds för felbehandlingar och bedrägerier

Efter ett tag stabiliserades läget och barnet undgick att få bestående men av det inträffade.

I anmälan beskriver dock chefsläkaren att barnet ”kunde ha råkat ut för en allvarlig vårdskada på grund av oerfarenhet på berörda enheter”.